5. састанак Радне групе за предшколско образовање

 1. састанак Радне групе за предшколско образовање
 2. јун 2019.

Присутни:

 1. Весна Недељковић, Помоћник министра, Министарство просвете (Замена – Снежана Павловић)
 2. Валентина Илић, Председник, Синдикат образовања Србије (Замена – Зорица Вујатов)
 3. Новак Катић, Председник, Синдикат Образовања Србије, Одбор делатности предшколских установа
 4. Босиљка Јовановић, Председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 5. Слободанка Нинић, Секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 6. Сузана Лазаревић, Председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника „Независност“
 7. Станиша Чабаркапа, Члан, Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника „Независност“

Изостанци:

 1. Милош Јанковић, Помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 2. Дарко Комненић, в.д. Помоћника министра, Министарство финансија
 3. Бојан Стевић, Државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе

 

Закључци

 1. Исплата једнократне солидарне помоћи

Закључак Владе за исплату једнократне солидарне помоћи у нето износу од 5.000,00 РСД, који је иницирало МПНТР добио је негативна мишљења од Републичког секретаријата за законодавство и МДУЛС.

МПНТР ће терминолошки прилагодити текст Закључка у складу са сугестијом Законодавства, тако да терминологија уместо „солидарна помоћ“ гласи „једнократна новчана помоћ“.

Након разматрања мишљења које је дало МДУЛС, о измени колективног уговора и обезбеђивања обавезности ЈЛС, закључено је да с обзиром на трајање такве измене треба усвојити Закључак како је тренутно предложен. Имајући то у виду, РГ апелује на МДУЛС да се са Закључком сагласи без обзира што није обавезујући за ЈЛС.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата

Након анализе коју су репрезентативни синдикати спровели, две ЈЛС још увек нису постигле повећање до 6% – Ковин и Кикинда. Молба се упућује ка МДУЛС да ступи у контакт са овим ЈЛС ради утврђивања да ли само нису стигле или постоје друге препреке.

Од 5 ЈЛС којима је МДУЛС упутило допис за обезбеђивање редовности исплате плата, само Ваљево је испунило обавезе. У преостале четири, ситуација је:

 • Бела Паланка – последња исплаћена плата за јануар 2019.
 • Нови Пазар – касне четири месеца.
 • Смедеревска Паланка – исплаћена плата за први део марта 2019.
 • Врбас – исплаћена плата за први део априла 2019.

Молба остаје да МДУЛС до наредног састанка ступи у контакт са ове четири ЈЛС ради обезбеђивања редовности исплате плата.

 1. Правилник о утврђивању економске цене

МПНТР да обавести чланове РГ када ће бити покренут поступак и оснивање РГ за Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање предшколских установа.

 1. Формирање Комисије за праћење колективног уговора

 

МПНТР да обавести чланове РГ о статусу успостављања Комисије за праћење колективног уговора.

Постојећи уговор важи до маја 2020. године. Репрезентативни синдикати су затражили за изузеће г. Желимира Попова и замолили да се постави други представник МПНТР по овом питању.

 

 1. Број деце у ПУ уписан преко норме

Кабинет ПВ са МДУЛС ради на прикупљању података о потребама за додатним простором у ЈЛС, а са партнерима попут Фондације Новак Ђоковић, УНИЦЕФ, Канцеларије за јавна улагања, МПНТР, СИПРУ тима на идентификацији постојећих иницијатива и форирању јасног плана за обезбеђивање додатних просторних капацитета, запошљавања и обука васпитача као и опремања у складу са најбољим светским праксама.

У складу са предлогом репрезентативних синдиката, МПНТР ће у марту 2020. послати инструкцију са захтевом за доследном применом одредби Закона ПВО (чл. 30 и чл. 53). Најаву ове предстојеће инструкције би МПНТР требало да пошаље већ на јесен.

Кабинет ПВ ће са МДУЛС, Градом Бг и репрезентативним синдикатима прикупити информације о објектима на локалу доступним за реконструнцију или надоградњу.

 1. Запошљавање у ПУ

Кабинет ПВ са МДУЛС да идентификује начин за измену квота у ЈЛС тако да рефлектују реалне потребе у ПВО у складу са бројем деце, група и инфраструктуром, а у оквиру Одлуке о максималном броју запослених.

 1. Нормативно уређивање ВОР-а ван простора вртића (планина, излети и сл.)

Потребно је уредити Правилником који иницира МПНТР.

 1. Различити третмани нивоа запослених, полагања лиценци, васпитача у ППП и сл.

У складу са два дописа добијена у вези са питањима:

 • решавања проблема у вези са полагањем испита за лиценцу медицинских сестара у ПУ.
 • Васпитача у припремном предшколском програму који се у неким установама запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
 • Бенефицираног радног стажа, с обзиром да је раније било прописано да запослени у ПУ након 40г стажа морају да иду у пензију, а новим законским нормама је то време продужено на око 45г.
 • Признавање коефицијената након дошколовавања
 • Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су на минималној заради.

МПНТР да обави консултације које ће укључити надлежна министарства и репрезентативне синдикате и до наредног састанка РГ припреми јасан предлог решења (или више њих) са ефектима, потенцијалним ризицима и потребним корацима за спровођење свих ових питања заједно.

 1. Састанак са представницима ЈЛС

На иницијативу да се организује састанак РГ са представницима ЈЛС у августу 2019., пред креирање буџета за наредну годину, Кабинет ПВ ће обавити консултације у вези спровођења оваквог састанка с обзиром на обим учесника. Потенцијално, састанак би се могао одржати почетком септембра 2019., а на њему да се поред консултација у вези буџета представи цео пакет мера за ПВО који до тада изради РГ.

 1. Увођење додатка на зараду запосленима у ПУ који прихватају туђи посао

Ставити да буде предмет рада на новом колективном уговору који треба да ступи на снагу од маја 2020.

 1. Инклузија

Додатни аспект који треба узети у обзир у спровођењу свих мера.

 

Наредни састанак, након консултације са ресорним министарствима, биће заказан почетком августа.