penzije

Услови за одлазак у пензију за жене у 2012. остају непромењени у односу на претходну годину, док се за мушкарце старосна граница помера за четири месеца.

Пензионере у овој години очекују два незнатна повећања пензија у априлу и октобру, која ће тешко моћи да покрију све веће трошкове живота.