Петак 25.03.2011.год. у 12,00 часова на Тргу Николе Пашића Београд.

– Место одржавања протеста: Београд, Трг Николе Пашића – Теразије – ул. Краља Милана – зграда Председништва Републике Србије – ул. Кнеза Милоша – зграда Владе Републике Србије – зграда са министарстава ул. Немањина бр. 22-26.

– Зборно место: Трг Николе Пашића.

– Место за организоване колективне доласке и излазак учесника из аутобуса: плато испред Дома Народне скупштине.

– Зборно време: најкасније 11,30 часова 25.03.2011.год.

– Време отпочињања протеста: 12,00 часова.

– 12,00 часова: преко разгласа се пушта пригодна музика.

– 12.03 часова: конференсије се преко разгласа обраћа учесницима у протесту и отпочиње ток протеста.

– 12,05 часова: почиње обраћање Председника Синдиката учесницима у протесту. Говоре председници или представници свих Синдиката учесника. Сваки појединачни говор траје 3-5 минута.

– 12,50 часова: конференсије преузима микрофон. Објашњава начин организовања протесне колоне. На челу колоне креће се возило са разгласом. Иза возила са разгласом, у шпалиру, крећу се Председници Синдиката. Иза Председника Синдиката крећу се носиоци транспарената са називима Синдиката, иза њих барјактари са Синдикалним заставама, иза њих чланство са паролама и транспарентима. Обавезно ношење транспарената са називима градова из којих долазе учесници протеста. Редарска служба протеста креће се испред колоне, са обадве стране колоне целом дужином и на зачељу колоне.

– 13,00 часова: протестна колона застаје испред зграде Председништва Републике Србије у улици Краља Милана. Трочлана Синдикална делегација предаје писмо Председнику Републике Србије – преко писарнице. За време предавања писма колона задржава своју формацију. Пушта се пригодна музика.

– 13,05 часова: протестна колона наставља кретање у смеру улице Кнеза Милоша.

– 13,10 часова: протестна колона долази до раскрснице улица Краља Милана и Кнеза Милоша где скреће десно и наставља кретање ка згради Владе Републике Србије.

– 13,20 часова: протестна колона пристиже до раскрснице улица Кнеза Милоша и Немањине, испред зграде Владе Републике Србије. На основу упутстава конференсијеа, носиоци синдикалних транспарената формирају полукружну линију, фронтално у односу на зграду Владе Републике Србије. Учесници у протесту се позиционирају иза ове фронталне линије.

– 13,25 часова: учесницима у протерсту обраћају се говорници (…….). Након одржаних говора, трочлана делегасија предаје Протокол Председнику Владе Републике Србије преко писарнице.

– 13,40 часова: конференсије преузима микрофон и налаже поновно формирање колоне, по већ познатој формацији.

– 13,45 часова: протестна колона креће Немањином улицом ка згради са министарствима до броја 22-26.

– 13,50 часова: протестна колона пристиже испред зграде са министарствима улица Немањина бр. 22-26. . На основу упутстава конференсијеа, носиоци синдикалних транспарената формирају полукружну линију, фронтално у односу на зграду министарстава. Учесници у протесту се позиционирају иза ове фронталне линије.

– 14,00 часова: конференсије најављује говорнике договореним редом (….).

– 14,45 часова: конференсије чита завршни проглас Синдиката, учесника у протесту. Објашњава се даљи ток активности.

– 14,50 часова: конференсије објављује окончање протеста за дан 25.03.2011.год.. Објашњава учесницима у протесту, који су организовано дошли, где ће се обавити њихов планирани улазак у аутобусе.Пушта се пригодна музика ‘.

1. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

У току протеста са разгласа ће се пуштати музика на основу договора Синдиката учесника у протесту.

Редарска служба протеста има задатак да се посебно стара о безбедности учесника у протесту и одржавању формације протестне колоне, како је то овим сценариом предвиђено. Такође, Редарска служба ће посебно водити рачуна о спречавању непожељне инфилтрације (провокатори, агресивне групе…). У том смислу Редарска служба ће непосредно сарађивати са припадницима органа унутрашњих послова.

Обавезно пријавити МУП-у регистарски број, име и презиме власника возила са разгласом.

Непосредно по завршетку протеста, одржаће се седница Штаба протеста ради прве процене успешности протеста и договора о даљим активностима.

 

 

 

У Београду 21.03.2011. год.

 

Синдикати учесници у протесту