U čačanskim vrtićima nedostaju radnici

Sindikat Predškolske ustanove „Radost“ u Čačku zahteva da se odluka lokalnog parlamenta o podeli ove ustanove na dve manje što pre sprovede u delo, jer se, kako navode, zaposleni suočavaju s ogromnim problemima u radu zbog toga što se o velikom broju vrtićkih grupa stara nedovoljno veliki broj administrativnog i stručnog osoblja.

Zakonom je predviđeno da u grupi ne može biti više od 24 decе

Predsednik sindikata Bratislav Jugović ističe da bi vaspitno-obrazovni rad s decom bio još kvalitetniji kada bi konačno zaživela još jedna predškolska ustanova u gradu.

Odluku o formiranju nove PU „Moje detinjstvo“, Skupština grada Čačka donela je na sednici od 21. juna, shodno odredbi zakona da jedna predškolska ustanova ne može imati više od 100 vrtićkih grupa. Kako su se izgradnjom nekoliko novih obdaništa na teritoriji Čačka u poslednjih par godina stvorili uslovi za formiranje 128 vrtićkih grupa, lokalni parlament je, bez glasova protiv, usvojio odluku o podeli postojeće PU „Radost“ na dve manje celine.

Međutim, ni više od dva meseca nakon toga nije izvesno kada će ovakav organizacioni koncept zaživeti, budući da nova ustanova „Moje detinjstvo“ još uvek nije dobila ni upravni odbor, ni direktora.

Panorama Čačka

– Dobra okolnost je što je PU o ovom gradu vrlo razvijena po broju objekata za smeštaj dece i u tome prednjači u čitavoj Srbiji. S druge strane, taj infastrukturni razvoj nije praćen uvećavanjem administrativnog i stručnog osoblja, već je njihov broj ostao na nivou od pre dvadeset godina kada je bilo dvostruko manje dece.

Smatram da zbog toga usluge psihologa, pedagoga, saradnika za fizičko, likovno i muzičko nisu u dovoljnoj meri dostupne u vaspitno-obrazovnom radu, a trebalo bi da budu jer su oni ti koji pomažu vaspitačima u kreiranju svakodnevne interakcije sa decom – kaže Bratislav Jugović, predsednik Samostalnog sindikata PU „Radost“.

On dodaje da je, i pored poteškoća ovog tipa, rad vaspitača s decom u čačanskim vrtićima odličan, ali i navodi da bi efekti tog rada bili još vidljiviji kada bi počela da radi još jedna ustanova. S tim se uglavnom slažu i vaspitači sa kojima smo razgovarali.

– Radnici jesu preopterećeni, ali deca to ne osećaju, niti bi to trebalo da bude njihova briga. Nema grupe koja nema za tridesetak odsto više dece od predviđenog normativa od 24 mališana po grupi. Dajemo sve od sebe, maksimalno se trudimo, ne bunimo se, ali moguće je da među nama ima i onih koji takav tempo neće moći još dugo da izdrže – navodi vaspitačica jednog od starijih čačanskih vrtića.

Po novoj organizaciji, predviđeno je da u PU „Radost“ bude smešteno 63, a u PU „Moje detinjstvo“ 65 vrtićkih grupa. Prema proceni Bratislava Jugovića, takva reorganizacija ne bi zahtevala zapošljavanje sedam novih ljudi, ali bi uz smanjen obim rada i preraspodelu kadra ceo sistem funkcionisao znatno efikasnije.

Blic