ГЛАВНИМ ПОВЕРЕНИЦИМА

ГСПРС «НЕЗАВИСНОСТ»

Молимо Вас да у року од 7 дана доставите резултате следеће

А Н К Е Т Е

 

Да ли сте за ступање у потпуну обуставу рада, уколико надлежна Министарства у року од 15 дана не потпишу са синдикатима Протокол за 2011. годину који би предвидео адекватно кориговање цене рада запослених у просвети Републике Србије

 

    Да                                                Не