Agencija za borbu protiv korupcije odlučila da se javno objavi preporuka za razrešenje Milana Višnjića sa funkcije dekana Medicinskog fakulteta u Nišu.

Milan Višnjić (FoNet, arhiva)

Agencija je apelovala je na predsednika Saveta univerziteta u Nišu da se prilikom razmatranja kandidature Milana Višnjića za prorektora Univerziteta u obzir uzme i to da je javno izneta preporuka da on bude razrešen sa funkcije dekana Medicinskog fakulteta zbog kršenja zakona.

Podseća se da je u Prekršajnom sudu u Nišu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Višnjića zbog povrede odredaba zakona o sukobu interesa, pri zapošljavanju na fakultetu članova porodice.

„Imajući u vidu ove činjenice Agencija smatra da kandidovanje za prorektora Univerziteta u Nišu tog javnog funkcionera (Višnjića) dovodi u sumnju kredibilitet i lični dignitet kako kandidata, tako i institucije čija je osnovna delatnost objedinjenje obrazovnog i naučnoistraživačkog, stručnog, odnosno umetničkog rada, kao jedinstvenog procesa visokog obrazovanja“, ukazala je Agencija za borbu protiv korupcije.

Ona je ranije navela da postoji osnovana sumnja da Višnjić, kao javni funkcioner, nije obavestio pismeno neposrednog pretpostavljenog, odnosno Savet Medicinskog fakulteta u Nišu i Agenciju za borbu protiv korupcije o sumnji u postojanje sukoba interesa pre zaključivanja ugovora o radu sa članoima svoje porodice.

To su njegov sin Aleksandar Višnjić – na radnom mestu docenta na predmetu Socijalna medicina, njegova ćerka Jelena Višnjić – na radnom mestu asistenta na predmetu Matematika i informatika, njegov zet Srđan Ljubisavljević – na radnom mestu asistenta na predmetu Patofiziologija, majka njegovog zeta Snežana Ljubisavljević – na radnom mestu tehničkog sekretara na predmetu Urgentna medicina.

(Beta)