Након иницијативе синдиката запослених у просвети са територије Београда одржан је 19.02.2013. године., у просторијама Секретаријата за образовање и дечију заштиту заједнички састанак коме је преседавала секретарка Љиљана Јовчић. На састанку се разматрала реализација договореног (са састанака од 30.10. и 30.11. 2012. године).

Поново је изложен проблем који се односи на спровођене инспекцијског надзора над радом установа из области образовања и васпитања и истакнуто да субјективан рад градских просветних инспектора доводи до острашћеног понашања појединих директора.

Горе наведено има за последицу угрожавање људских и професионалних права запослених и потребу да се примедбе на рад просветних инспектора прослеђују од стране Секретаријата за образовање начелнику републичке инспекције Министарства просвете, науке и технолошког развоја В. Тмушићу.

Констатовано је да Секретаријат за образовање и дечију заштиту до данас нема именованог помоћника за инспекцијских надзор већ три начелника (за основне школе, средње школе и предшколске установе) Верицу Ковачевић, Војиславу Драгнић и Зорана Змијановића.

Поред тога што је постојала неажурност школа у достављању документација на основу које се врши исплата јубиларних награда свим запосленима који су то право остварили исте су исплаћене. Наглашено је да Закон о буџету РС предвиђа да се у 2013. години све јубиларне награде морају исплатити до децембра 2013. године.Уколико се то не деси чл. 15. Закона о буџету РС предвиђено је да «министар надлежан за послове финансија ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета РС у износу неисплаћених јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама“.

Секретаријат за саобраћај Града Београда још увек анализира могућност признавања трошкова превоза за кориснике неперсонализованих бус-плус картица, а представници синдиката су указали да постоји известан број запослнеих који се права на трошкове превоза нису одрекли и даље инсистирају на исплати истих у новцу и то ретроактивно. С обзиром да наведена права не застаревају у року од 3 године, запослени ће бити принуђени да их остваре судским путем.

Представници синдиката и секретарка Љ. Јовчић су прихватили предлог Министарства финансија да обезбеди финансирање запослених са добијеном лиценцом лица задуженог за безбедност и здравље на раду (у виду додатка на плату или допуну норме).

Драгица Моро је обавестила присутне да град измирује обавезе у погледу солидарне помоћи запосленима чији су директори доставили исправну потребну документацију на основу прецизног упутства за обрачун.

Подржана је иницијатива синдиката запослених у просвети са територије Београда да се приступи изради Посебног колективног уговора за основне и средње школама са територије Београда. Договорено је да се формирају радне групе од стране представника синдиката и представника Секретаријата за образовање и дечију заштиту.

 

 

                                                                                                   Ружица Тодић Брдарић