autobus

На основу препоруке Градоначелника Новог Сада, деца из породица са троје и више деце и у овој школској години остварују право на бесплатне карте у градском и приградском саобраћају, саопштио је кабинет градоначелника Новог Сада.

Овим правом обухваћена су деца из породица са троје и више деце до 18 година старости која имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а која су на редовном школовању у основној и средњој школи, као и деца из породица која су расељена са Косова и Метохије, а имају пребивалиште, односно боравиште на територији Града Новог Сада.

Како се наводи у саопштењу, образац захтева за остваривање бесплатне карте може се преузети у шалтер сали Градске куће, Трг слободе бр. 1, и на сајту Града www.novisad.rs.

Уз образац захтева за остваривање бесплатне карте потребно је приложити одговарајуће доказе, и то фотокопију личне карте – расељеничке легитимације за родитеље, фотокопију извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици, а за пунолетну децу фотокопију личне карте – расељеничке легитимације, фотокопију обрасца ЈГСП-а овереног у школи.

За децу која су остварила право на бесплатан превоз у претходној школској години, треба приложити само фотокопију обрасца ЈГСП-а овереног у школи.

Захтев за остваривање бесплатне карте за превоз деце из породица са троје и више деце за 2011. годину предаје се у шалтер сали Градске куће, Трг слободе бр. 1. Градска управа за социјалну и дечју заштиту, након утврђивања испуњености услова за добијање бесплатне карте (да је породица са троје и више деце пријављена на истој адреси ) доставља спискове у ЈГСП „Нови Сад“ у року од 3 дана од дана пријема захтева, ради израде бесплатних карата.

Додатне информације могу се добити у Градској управи за социјалну и дечју заштиту, Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад, а број телефона је 488-2-836, каже се у саопштењу.

РТВ