Састанак је одржан 30.08.2013. у 11:00 часова у сали АП Војводине у Новом саду. Састанку су присуствовали Мирослав Васин – покрајински секретар за рад и равноправност полова, Мирјана Мунџић, помоћница М. Васина ипредавач, Вера Божић Трефалд, начелница Управе за безбедност и здравље на раду РС.

Скупу се обратио Мирослав Васин са коментаром да Покрајина нема директне надлежности у овој области па ће зато излагач бити госпођа Божић Трефалд.

Сала је била пуна. Присутни су били представници јавног сектора, приватног сектора, представници разних агенција и представници синдиката.

Вера Божић је издвојила две теме о којима ће нас известити:

1. СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ПЕРИОДУ 2013-2017

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

1. тема Вера Трефалд је нагласила потребу усаглашавања Закона са директивом 391 ЕУ. Предвиђен је састанак радне групе 06.09.2013. која ће се бавити дорадом и расправама, у сарадњи са репрезентативним синдикатима, безбедности и здравља на раду. Главно питање је КАКО НАЋИ МЕРУ ИЗМЕЂУ ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ. Нагласила је да први закон од 1921. није лош и да ће се залагати да неке старе одредбе остану на снази, као и то да ће инспекцијске службе морати више да се ангажују и да „уче“ (правилно тумаче) опште и посебне норме. Нагласила је осам битнних ставки у СТРАТЕГИЈИ за наредни период:

1. УСКЛАЂИВАЊЕ СА ДИРЕКТИВАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

2. ИНТЕГРИСАНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА (Процедура за спровођење прописао безбедности и здрављу на раду као и Закон о инспекцијама)

3. РАЗВОЈ ПОСЕБНОГ ОСИГУРАЊА ОД ПОВРЕДА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА (Закон о осигурању, појашњења о накнади штете и шта Србија хоће у овој области)

4. ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ВАЖНОСТИ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ КОД УЧЕНИКА У ОШ И СШ

5. СТАЛНА ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ (Центар за обуку и Факултет безбедности и здравља на раду – усавршавање)

6. УВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА ПОВРЕДА НА РАДУ

7. УНАПРЕЂЕЊЕ УЛОГЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ КРОЗ ПРАЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

8. ПРОМОЦИЈА КУЛТУРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (установљавање националне награде)

2. тема Измене и допуне су наставак усклађивања Закона са директивом 89/391 ЕЕЗ. посебно ће се обратити пажња на:

ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА ПОСЛОДАВАЦ, КОРИСНИК, ЛИЗИНГ ГРУПЕ, ОДГОВОРНИ КОРИСНИК (агенције)

МИКРОКЛИМУ, ОСВЕТЉЕЊЕ, ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (старе и нове машине и опрема, чл. 24 неупотребљив)

ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ (ОВО ЧИНИ СУШТИНУ ИЗМЕНА)

СВАКОДНЕВНО ПРАЋЕЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ (чл. 47)

ПОСЛОДАВАЦ САМ ОДЛУЧУЈЕ О СПРЕМИ БЕЗБЕДЊАКА ДО 50 ЗАПОСЛЕНИХ

Посебно су наглашени ЦИЉЕВИ измена и допуна Закона о БЗНР:

Ø УЛОГА И ЗНАЧАЈ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА (праћење здравственог стања запослених)

Ø ЕДУКАЦИЈА (обука лица за безбедност и здравље на раду)

Ø САГЛЕДАВАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ РАДА СПОЉНИХ СЛУЖБИ (ЛИЦЕНЦИРАЊЕ) – ПРОЦЕНА РИЗИКА

Ø УКИДАЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА

Вера Божић Трефалд је похвалила људе за безбедност јер није лако радити у држави где се Закон не примењује или се примењује селективно. Истакла је да је Закон о БЗНР КРОВНИ ЗАКОН и у својој бити је системски те у свом домену (мере) има важност као и Закон о раду (права). Лица за безбедност и здравље на раду не реферишу никоме него прате стање и предлажу мере.

Предавање је завршено у 12:45 али тада долази најинтересантнији део РАСПРАВА И ПРЕДЛОЗИ ПРИСУТНИХ.

v Председник Уније послодаваца је нагласио да је против додатних трошкова и намета за послодавце поготово малих предузећа, али ако су разумни и оправдани онда се слаже са изменама.

v Самостални синдикат је изнео пресек стања о угрожености радника и небезбедности на раду и нагласио да да је Министарство рада изнело званично мишљење о Агенцијама за изнајмљивање радника (лизинг) и да њихов рад у нашој земљи сматра НЕЗАКОНИТИМ. (Вера Божић Трефалд је била без коментара – није јој постављено питање већ је изнето стање)

v Живковић Милојица је испред УГС НЕЗАВИСНОСТ поставио питање – Ко ће раднике у лизинг и другим агенцијам представљати (штитити) од разних злоупотреба – мисли на синдикат и у чијој организацији (Агенција или корисник услуга)? Иначе је ту врсту агенција назвао „АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕСИГУРНО ЗАПОШЉАВАЊЕ“. На ово питање Вера Божић је рекла да ће га узети на разматрање у радној групи.

v Биљана Митровић је испред ПО УГС НЕЗАВИСНОСТ, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и СЕКЦИЈЕ ЖЕНА упутила питање – На колико процената радног односа и да ли на одређено или неодређено треба да буде примљено лице за безбедност у школи с обзиром да је на предавању истакнуто да организације преко 50 запослених треба да имају 100% запосленог на неодређено време (лице за безбедност има велику одговорност) и ко је дужан да га финансира? Вера Трефалд није у потпуности одговорила на ово питање у првом делу, а што се тиче финансирања требало би да се финансира као и остали у школи (значи Министарство просвете). У сваком случају ће питање изнети на Радној групи јер сам инсистирала на томе.

Вера Трефалд је јавно изнела похвалу за синдикат НЕЗАВИСНОСТ као врло одговоран, конструктиван у предлозима и врло активан у свим комисијама у којима је члан.

v Испред водовода и канализације представник је истакао да инспекције лоше или никако обављају свој посао и да треба проверавати и опрему, а не само машине. Поставио је питање одговорности лица која дозвољавају увоз машина и опреме које не поштују наш Закон. Вера Божић је рекла да ту одговорност има Министарство економије.

v Испред Медицине рада представник је изнео незадовољство третманом који има Медицина рада и поставио питање ко ће финансирати циљане медицинске прегледе?

v Агенција за процену ризика је предложила да се у Закон обавезно убаци ставка – ТОПЛОТНА УГОДНОСТ И ОСВЕТЉЕЊЕ – јер је наступила ера компјутера и вештачког осветљења.

Расправа је била конструктивна са пуно предлога те се надам да ће допринети да Закон буде бољи и јаснији. Састанак је завршен у 13:40.

Подносилац извештаја

Биљана Митровић