upis_v5

Мада је овогодишњи упис у средње школе због увођења обавезног полагања завршног испита после осмог разреда нешто другачији него ранијих година, и овај пут ће о месту на ранг-листиодлучивати бодови које ученик сакупи по више основа.Први бодови које ће свршени осмаци добити су они сакупљени по основу успеха у основној школи. На отај начин ученик може сакупити максимално 60 бодова, и то тако што се просечан успех заокружен на две децимале у шестом, седмом и осмом разреду множи са четири и сабира.

Ове године први пут ће се свим свршеним осмацима, на бодове сакупљене по основу успеха у основној школи, додавати и они освојени на завршном испиту. И мада ће овај испит положити и ако не освоје ни бод по тесту, веома је важно да се труде да на тестирању из матерњег језика и математике сакупе што више бодова јер ће им они бити веома важни код рангирања за све средње школе, без обзира на то да ли желе на трогодишње или четворогодишње смерове средњих стручних школа, у гимназије или у школе за таленте. На сваком од тестова завршног испита ученик може освојити максимално по 20 бодова, тако да по овом основу може сакупити највише 40 бодова.

На ове бодове ученицима који су освајали неко од прва три појединачна места на међународном или републичком такмичењу у осмом разреду додају се посебни бодови. За прво место на међународном такмичењу следује 20 бодова, за друго 18, а за треће 16 бодова. За медаље с републичких такмичења додатни бодови следују само ако их организује Министарство просвете и науке и надлежно стручно друштво. У том случају прво место доноси осам бодова, друго шест, а треће четири бода.

Ученицима који су из једног предмета освојили више појединачних медаља бодује се најбољи резултат, а онима који су освојили медаље из више предмета најбољи резултати из сваког предмета и они се сабирају.

Осим ових бодова, који су важни за упис у све школе, кандидати за школе за таленте бодове сакупљају и на пријемном испиту који је другачији за сваки тип школе, па се другачије и бодује.

Д. Девечерски