Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ Branislav Čanak izjavio je danas da od novog sastava Socijalno-ekonomskog saveta očekuje bolju saradnju sindikata i poslodavaca sa Vladom Srbije

Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“

On je novinarima nakon konstitutivne sednice Saveta kazao da je odnos poslodavaca i sindikata u tom telu do sada bio dobar, dodavši da sada postoji nada da će se uspostaviti bolja komunikacija sa Vladom Srbije, čiju delegaciju prvi put predvodi premijer.

Govoreći o paketu antikriznih mera koje je članovima Saveta predstavio ministar finansija i privrede Mladajn Dinkić, Čanak je ocenio da su one u velikoj meri adekvatne problemima koje je potrebno rešiti.

On smatra da će uspeh tih mera zavisiti od njihove dosledne primene, jer je do sada prilikom primene mera postojalo prebacivanje odgovornosti između sindikata, poslodavaca i države.

Čanak je kazao i da je dogovoreno da se Savet sastaje jedanput mesečno, kao i da će nakon usvajanja antikriznih mera tripartitni sastav Saveta podeliti uloge koje će imati u njegovom sprovođenju.

Press online