Јуче је и званично завршен први рок за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија у 2011/12. на државним факултетима и високим школама струковних студија.Први круг уписа бруцоша био је врло успешан на једином државном универзитету у Војводини, Универзитету у Новом Саду, у чијем је саставу 14 факултета, девет у Новом Саду, три у Суботици и по један у Зрењанину и Сомбору.

Иако до јуче по подне надлежној служби Универзитета нису стигли уписни резултати, односно број слободних места са свих факултета, сасвим је извесно да су у првом кругу попуњена готово сва буџетска места планирана укупном уписном квотом на УНС-у, а на неколико факултета и много студијских програма сва су „планула” у првом кругу уписа. Ипак, извесно је да ће готово сви факултети, осим Медицинског, где су подељени сви планирани индекси за студије на српском језику, организовати други, септембарски уписни рок за попуну преосталих места. Медицински ће у септембру, што је већ традиционално, организовати једино упис на интегрисане студије медицине, стоматологије и фармације на енглеском језику, где је укупно 60 места (по 20 на сваком програму) намењених превасходно страним студентима који плаћају школарину од 3.600 евра.

Десет факултета УНС-а до јуче по подне објавило је број уписаних студената у првом року, као и број слободних места за септембар. На Филозофском, Технолошком, Правном, Факултету техничких наука, Факултету спорта и физичког васпитања, Академији уметности у Новом Саду, Грађевинском и Учитељском на мађарском наставном језику у Суботици, Техничком факултету „Михајло Пупин” у Зрењанину и Педагошком факултету у Сомбору уписано је укупно 4.040 студената у прву годину студија, од којих чак 2.549 на терет буџета, док је за другу поделу остало укупно 1.183 индекса, од чега 251 за бруцоше чије ће се студирање финансирати из буџета.

В. Чекић

Слободна места

Од поменутих десет факултета УНС-а највише слободних места за други уписни рок остало је на ТФ „Михајло Пупин” – 240 (од чега 63 буџетска); Правни факултет може да прими још 235 студената, и то искључиво у самофинансирајућем статусу (школарина је 79.000 динара); Факултет техничких наука за други рок има 179 места (од чега 62 буџетска места, и то сва на основним академским студијама машинства и два програма основних струковних студија); на Филозофском факултету слободно је 161 место (40 буџетских), али не на свим студијским програмима јер су у првом року подељени сви индекси за енглески, немачки, руски, педагогију, психологију, социологију; Технолошки факултет има само 24 места, и то на самофинансирању (школарина је 65.000 динара); Факултет спорта и физичког васпитања моћи ће да упише још 107 бруцоша искључиво на трогодишњим програмима (180 ЕСПБ) основних струковних и основних академских студија који ће сви сами плаћати школарину (88.000, доносно 93.500 динара).

Академија уметности у септембру ће моћи да упише укупно 40 студената, од којих чак 31 на буџет, а највише места је на Музичком департману 30 (23 буџет), на Драмском је осам буџетских места за глуму на мађарском језику, док је на Ликовном департману свега два самофинансирајућа места (школарина на АУ је 125.000 динара). На Педагошком факултету за септембар је остало 115 места, од чега само четири буџетска, а школарина за самофинансирајуће студенте овде је 50.000 динара; Грађевински факултет има 75 слободних места (чак 51 на буџету), а Учитељски на мађарском наставном језику свега седам места, сва на самофинансирању (школарина је 50.000 динара).