Skandalozno oko 15.000 svršenih ”bolonjskih” studenata Univerziteta u Beogradu ne može da dođe do završnog dokumenta. Problem je u komplikovanosti novog svedočanstva koje ima sedam nivoa zaštite i u informacionom sistemu

NA izdavanje diplome samo na Univerzitetu u Beogradu čeka između 12.000 do 15.000 studenata koji su fakultete završili ”po Bolonji”. Neki od njih čekaju skoro dve godine. A na svim fakultetima prestonice do sada je izdato manje od hiljadu diploma!

Situacija je slična, ili još lošija, i na ostalim univerzitetima. U Kragujevcu, na primer, još nije izdata nijedna diploma akademcima koji su studije upisali 2006. i 2007. Razloga ima više, pa predstavnici studenata kažu da koče i država, i univerzitet, i sami fakulteti.

– Problem nije na univerzitetu, već na pojedinačnim fakultetima. Da bi njihovi studenti dobili diplome, moraju da imaju informacioni sistem i da elektronski komuniciraju sa rektoratom. A čim nama pošalju elektronske podatke, mi ih šaljemo Kovnici novca i diplome se štampaju – objašnjava, za ”Novosti”, prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu. – U sistemu je za sada 16 fakulteta, a tek treba da se priključi još 14.

On je obećao da će problem biti rešen, ali se ne zna kada. A predstavnici studenata kažu da će i na svakoj narednoj sednici Senata UB podsećati na ovo pitanje, sve dok ne bude rešeno.

– Verujem da je ovde zakazalo više faktora – kaže, za ”Novosti”, Milan Krstić, student prorektor UB. – Ispaštaju samo kolege koje su završile studije, platile diplome, ali se ne zna kada će da ih dobiju. Neki su već na kraju master studija, a nemaju dokument ni o tome da su osnovne studije završili.

NEMAJU NI SISTEM ZA IZRADU PAPIRA NIJEDNU diplomu do sada nisu izdali Geografski, Građevinski, Poljoprivredni, FASPER, Fizički i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Oni nemaju potrebne informacione sisteme. Veterina je, na primer, izdala samo jednu diplomu, na Filološkom su dve u proceduri, a na Biološkom jedna više. Rekorder je Elektrotehnički fakultet, koji je izdao 508 diploma, više od polovine ukupnog broja na Univerzitetu.

Peripetije sa fakultetskim diplomama počele su pre više od dve godine, kada je odlučeno da univerziteti dobiju nove diplome koje će imati sedam nivoa zaštite. Određeno je da ih štampa Kovnica novca, a da ih izdaju univerziteti, a ne fakulteti. Štampanje je počelo pre godinu dana, a aprila ove godine svečano su uručene prvoj grupi studenata – diplomcima ETF u Beogradu. Kako je bilo najavljeno, još prošle jeseni trebalo je da bude izdato 4.000 diploma, ali do danas ih je manje od hiljadu.

Određena je i jedinstvena cena od 5.000, kako bi se sprečilo da neki fakulteti naplaćuju, recimo, 3.000, a neki drugi 12.000 dinara isti dokument.

Međutim, osim ovog troška, akademci imaju sada i jedan nepotreban – plaćanje uverenja da su diplomirali na svakih šest meseci. Recimo, ako konkurišu za posao, obavezno je da prilože uverenje mlađe od šest meseci ili diplomu. Kako nju nemaju, moraju da pribave nova uverenja koja koštaju od 600 do 3.000 dinara.

Večernje novosti