Насиље у школама у Србији је евидентно и велики број наших ученика чини, трпи или у најмању руку посматра насиље.

Истраживање УНИЦЕФ-а показало је да 65 одсто деце бар једном током школовања доживи неки вид насиља, а стручњаци упозоравају да су за недисциплину у школи одговорни сви у наставном процесу и ван њега – школа, наставници, родитељи, друштво.

Сви ови чиниоци у ланцу, трпе критике јавности за бахато и агресивно понашање младих, али и за то што свако од њих део своје кривице често пребацује на друге.

То значи да у превенцији насиља изостаје подршка старијих, наставника, родитеља, локалне заједнице, а начелник Републичке просвете инспекције Велимир Тмушић подсећа да се за теже повреде обавеза, ученику-насилнику може изрећи укор директора и укор наставничког већа, уколико су „проблематична“ деца у основној школи.

 

Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, могућ је само уз сагласност родитеља, односно старатеља, рекао је Тмушић раније Танјугу и истакао да је за насилне средњошколце могуће „избацивање“ из школе, без сагласности родитеља.

Такође, ученику се смањује оцена из владања када му је изречена васпитно-дисциплинска мера.

Истраживање Организације креативног окупљања „ОКО“ показало је да је готово 79 одсто испитаника, ученика средњи школа, присуствовало тучама, око 19 одсто њих пљачкама, 9,5 процената сексуалном злостављању, 24,4 одсто пуцњави, а више од 57 одсто застрашивању. Око 77 одсто средњошколаца боји се да пријави насиље због страха од освете, више од 16 одсто њих не би никоме пријавило да трпи насиље, а готово 20 процената не зна како да реагује кад их неко физички нападне, показало је истраживање.

Саговорници Танјугу подсећају на праксу у свету, где се сматра да сваки родитељ има озбиљан проблем ако његово дете малтретира школског друга, а да наше школе уопште немају механизме да родитеља наговоре на сарадњу.

Већина стручњака сматра да су узроци насиља изван школе, у породичном васпитању, социјалном окружењу у којем деца уче насилне обрасце понашања, а да једним делом и сама школа може да „провоцира“ насиље, тако што ставља децу у ситуацију да се боре за доминацију, или наклоност.

Ако је за утеху, насиље у нашим школама је на приближном нивоу на којем је и у земљама у окружењу, у Хрватској, Словенији, Македонији, а на светском нивоу је испод просека.

РТВ