64414

Autor: Agencija TANJUG

BEOGRAD – Fizika, iako najfundamentalnija nauka, nije popularna u našim školama, a predsednik Društva fizičara Srbije (DFS) Ilija Savić tu činjenicu pripisuje nastavnom kadru koji, kako kaže, ne može da zainteresuje mlade za ovu nauku. – Fizika kod naših đaka nije popularna zato što tu nauku mogu da predaju i prenose znanje ljudi koji, pre svega, razumeju i vole fiziku, a taj broj nastavnika je u suštini mali, rekao je Savić.

– Izvestan, mali broj učenika uspešno ovlada teorijom i svim zakonitostima ove nauke, pokazuje odlične rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, ali njihov uspeh je uglavnom rezultat sopstvenog entuzijama, pomoći roditelja i privatnih časova, istakao je Savić.

Takvi đaci kasnije nastavljaju školavanje na fakultetima gde uglavnom i ostaju ili odlaze u inostranstvo, a veoma mali broj njih se vraća u prosvetu, dodao je Savić.

Prema njegovim rečima, nastavnici fizike imaju završene fakultete, ali uglavnom neodgovarajuće, pa se veliki broj njih doškolovavao, a dodatni problem je i njihova motivacija za rad – da predaju fiziku.

Pored toga, učenici se ocenjuju na osnovu pismenih vežbi, što stvara odbojnost, rekao je Savić, smatrajući da je fizika sama po sebi veoma zanimljiva i da, ukoliko fiziku predaje neko ko to ume, može da zainteresuje svakoga.

On kao dodatnu opasnost ističe to što je u predloženim nastavnim planovima za reformu gimnazija, koja je u međuvremneu odložena, namera bila da se smanji broj časova fizike.

„Šteta bi bila da fizika dobije položaj koji će negatino da utiče na tehničku pismenost budućih generacija, jer ako đaci ne dobiju osnove iz fizike, kasnije to teško mogu da nadoknade“, rekao je predsednik DFS.

On je naveo rezultate studije prema kojoj, na primer, inženjeri elektrotehnike, kojima je smanjen fond časova fizike, „nisu istog kvaliteta od ranijeg“, kada su imali više fizike.

Savić je podsetio da fizički fakulteti, koji se zbog svog naziva neretko mešaju sa fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja, godinama ne mogu da popune upisnu kvotu.

Broj studenata fizike je sve manji, pa fakulteti pokušavaju da uvedu nove smerove koji će zainteresovati mlade, rekao je on.

Savić je ukazao da je DFS, iako organizator takmičenja iz fizike za osnovce i srednjoškolce, u sve nepovoljnijem finansijskom položaju.

„Poslednjih godina imamo finansijskih problema, čak i sredstva predviđena ugovorima nisu nam isplaćena, pa se postavlja pitanje da li ćemo moći da pošaljemo našu ekipu na 42. međunarodnu olimpijadu iz fizike na Tajlandu, tokom jula“, rekao je Savić.

Sredstva od Ministarstva prosvete i nauke podmiruju 50 odsto naših potreba, pa ćemo pokušati da nađemo donatore, ali može da se desi da prvi put naša ekipa ne ode na Olimpijadu , što bi bio presedan, rekao je Savić.