Ministarstvo prosvete obećava da će učenici dobiti besplatne udžbenike do 1. septembra

Đaci zadržavaju radne sveske

Zoran Kostić

– Ministarstvo prosvete će obezbediti besplatne udžbenike i radne sveske za srpski, odnosno maternji jezik, matematiku, svet oko nas za prvi, drugi i treći razred osnovne škole, kao i za muzičko i likovno za treći razred.Udžbenici likovne kulture i muzičke umetnosti za prvi i drugi razred, koji su korišćeni u prethodnoj školskoj godini, vraćeni su školama i biće ponovo korišćeni, potvrdio je pisanje Danasa Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete i nauke. -Svaki udžbenički komplet sadrži udžbenike i radne sveske, a obaveza vraćanja se odnosi na udžbenike koji nisu radnog karaktera, dok će radne sveske učenici zadržavati. Udžbenici se vraćaju na kraju školske godine i koristiće se najmanje tri školske godine – ističe Kostić.

On dodaje da je opredeljivanje škola za udžbenike završeno i da su nastavnici koji realizuju nastavu od prvog do četvrtog razreda izabrali udžbenike izdavačkih kuća Zavod za udžbenike, Eduka, Kreativni centar, Nova škola, Klet, BIGZ, Korak po korak, Gerundijum i Inovacija Joksimović korak po korak.

Kostić napominje da će rok do kada su izdavači obavezni da dostave knjige biti preciziran u ugovoru koji će izdavači potpisati sa Ministarstvom prosvete i da će deca do 1. septembra dobiti udžbenike. Kako navodi sagovornik Danasa, podela knjiga će biti realizovana kao i prethodnih godina – knjige će direktno stići u škole, preko pošte ili preko distributera u određenim mestima.

Nadoknada po nabavnoj ceni

„Ukoliko se dogodi da dete ošteti udžbenik, roditelji će ga plaćati po nabavnoj ceni Ministarstva prosvete i nauke. Ako dođe do oštećenja udžbenika, koji je rezultat lošijeg kvaliteta od predviđenog, svaka škola će takve udžbenike popisati i dostaviti izdavaču koji je u obavezi da ih zameni“, kaže Kostić.

Autor: V. Andrić