Djacki-dinar1Министарство просвете и науке, уочи уписа ученика у средње школе, који предстоји 13. и 14. јула 2011. године, саопштава да средње школе не смеју узимати новац од родитеља приликом уписа ученика у први разред средње школе. Нарочито се не сме условљавати упис ученика у средње школе било каквом материјалном надокнадом. Посебно треба истаћи да Савет родитеља првог разреда још није конституисан и у јуну месецу као такав не постоји у средњим школама. Стога одлука о уплати новца за ученике првог разреда у виду добровољног „ђачког динара“ може бити донета тек у септембру месецу, по конституисању Савета родитеља првог разреда сваке школе. Такође подсећамо, да школе не могу условљавати издавање сведочанстава или других докумената осталим ученицима , уплатом средстава по основу „ђачког динара“. Закон о основама система образовања и васпитања, међутим, не спречава да родитељи ученика донирају школи одређена средства ради обезбеђивања вишег стандарда образовања и васпитања у области рада школе, али такве донације не смеју да буду изнуђене. Наиме, Савет родитеља сваке школе има право да донесе одлуку о уплати одређених средстава на рачун школе, али ова одлука не може бити обавезујућа за родитеље, већ се мора јасно истаћи да је на добровољној основи.