МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Н/р -МИНИСТРУ ТОМИСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Н/р – МИНИСТРУ ЛАЗАРУ КРСТИЋУ

ПРЕДМЕТ:Захтев за решавање проблема у предшколским установама на територији Републике Србије

Поштовани,

на основу информација које добијамо од наших чланова запослених у предшколским установама и најава штрајкова упозорења и штрајкова, захтевамо да у што краћем року и на најбољи начин отпочнемо разрешење проблема везаних за функционисање предшколских установа.

Проблеми запослених у предшколским установама на које желимо да укажемо су:

Обрачун и исплата плата се врши са закашњењем и по неколико месеци Обрачун и исплата плата и материјалних трошкова установе се не врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Уредбом о допуни уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама:Не врше се редовно исплате трошкова за долазак и одлазак са радаНе врше се исплате јубиларних наградаНе врши се, запосленима чија је плата испод минималне зараде, исплата надокнаде до висине минималне зарадеНе поштује се законска процедура приликом пријема у радни односНе поштује се Закон о предшколском васпитању и образовању по питању броја уписане деце по групама и Правилник о приоритетима уписа деце у предшколску установу као и норма васпитача који остварују припремни предшколски програм у полудневном трајању,

На основу свега наведеног захтевамо да надлежни предузму све мере у циљу разрешења насталих проблема и непоштовања закона од стране директора и јединица локалне самоуправе.

Уколико, у што краћем року, не будете реаговали на овакве појаве, а у циљу заштите права запослених, бићемо принуђени да, организујемо, подржимо и водимо штрајкове запослених у предшколским установама на територији већег броја јединица локалне самоуправе.

У Београду, 21.02.2014.године За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Томислав Живановић,преседник