Предмет: Штрајк упозорења

УГС НЕЗАВИСНОСТ и Савез самосталних синдиката Србије су донели Одлуку о организовању штрајка упозорења запослених у Републици Србији. Штрајк упозорења се организује због начина доношења измена и допуна Закона о раду, који је урађен без учешћа социјалних партнера и расправе на Социјално-економском савету, као и због неуважавања ставова, примедби, предлога и сугестија представника синдиката у Радној групи.

Неопходно је да сви Одбори повереника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ донесу Одлуку о ступању у штрајк упозорења (пример одлуке у прилогу дописа), који ће се одржати 23.01.2013. прекидом рада у времену од 11-12 часова и читањем Прогласа (текст Проглас у прилогу дописа).

Обавзују се сви главни повереници да одмах сазову седнице Одбора повереника, донесу Одлуку о ступању у штрајк упозорења и обавесте све чланове Синдиката као и да исти организују и спроведу у складу са добијеним Упутством.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Београд, 14.01.2014.год. Томислав Живановић, председник, с.р.