Саопштење са седнице Управног одбора „Друштва директора школа Србије“ одржане дана 01.02.2011. године у Чачку

 

Гостујући у емисији Упитник Министар финансија госпођа Драгутиновић показала је елементарно незнање из области финансирања образовања.

 

1. Утврдила је да се у Републици Србији за образовање не издваја 3,5 БНД већ 5% БНД, укључујући у буџетска средства „родитељски динар“ и сопствене приходе. Чланом 160. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се учешћем родитеља могу, али и не морају , обезбедити средства којима се постиже виши квалитет образовања. Ова средства потичу од личних доходака родитеља и не могу се сврстати у средства коју држава обезбеђује из буџета. (На то нас почетком сваке школске године подсећају и инспекције и медији , контролишући школе да ли су истакле саопштење да је уплата тзв „родитељског динара“ искључиво добровољна. Намена истих је осигурање и обезбеђење ученика а не исплата зарада запослених. ) Иначе, износи који се уплаћују по овом основу никако не могу чинити разлику од 3,5 БНД до 5%.

2. Сопствени приходи скоро и да не постоје у школама, јер је образовање бесплатно за редовне ученике школе. Уколико је министарка подразумевала под сопственим приходма школе издавање школског простора, сагласно члану 5. Закона о средствима у својини Републике Србије, приходи остварени по овом основу уплаћују се на рачун извршења буџета РС и не чине буџетска средства намењена само образовању.

 

3. И Национални просветни савет је утврдио јасним закључком да је садашње финансирање образовања у Србији само пуко одржавање система, и за разлику од министарке, да је издвајање за образовање 3,5% БНД, а не 5% БНД. Даље је констатовао и да не постоји могућност икаквог озбиљног развоја образовања са овим процентом издвајања, јер 95% издатака за образовање иде на плате запослених у образовању.

 

Управни одбор Друштва

директора Србије