Dopis Ministru 16.7.2015 15-50

Након завршеног уписа, већ 14.07.2015. године, школске управе су, по налогу Министра, проследиле школама Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за наредну школску годину. У Упутству, у делу који се односи на финансирање запослених, наводи се да ће се финансирати вршити у складу са правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног и средњег образовањa из 2015. године.
Одмах након објављивања ових правилника у мају 2015. године реаговали смо и обратили се Министру по питању истих указузјући на погубне последице појединих решења из правилника. Након низа састанака договорено је да ће се у кључним деловима кориговати правилници и да ће нови ступити на снагу крајем јула.
Поред свих наших настојања да се школе обавесте да ће уследити нови ЦЕНУС, школама се шаље циркуларно писмо са обавештењем да се примењују правилници објављени у Сл. гл. бр. 36/15, без обзира на то што је на састанку и сам Министар потврдио да не представљају добро решење. Уколико се не изврши неопходна корекција спорних правилника о критеријумима и стандардима за финансирање сигурни смо да ће рад многих школа бити блокиран као и да ће се појавити енорман број технолошких вишкова.
С тога захтевамо да Министар под хитно стави ван снаге горе поменуте правилнике јер ћемо се у супротном сви суочити са проблемима у организацији и функционисању рада у школама широм Србије са несагледивим последицама.

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Томислав Живановић, председник