Извештај о раду КО Инђија

Зорка Вукас – председник КО Инђија и члан ГО ГСПРС „Независност“

Након искључења Будимке Чикарић – Палија из чланства  на седници ГО ГСПРС „Независност“ одржаној 04.06.2009. године, главни задатак КО Инђија је био чување чланства  од непрекодних насртаја  и жестоке пропаганде Будимке Чикарић – Палија, у жељи да нас  преведе у свој новоосновани  синдикат под називом “ Независни синдикат просветних радника Србије“.

С тим у вези КО Инђија је имао појачану активност током лета и јесени 2009-те године.

Одржани  су бројни састанци а први  13. јула у Средњој стручној школи «Др. Ђорђе Натошевић» у Инђији.

Састанку су присуствовали и гости из врха нашег синдиката: председник проф. др Томислав Живановић, чланице Председништва Ружица Тодић и Јасминка Марић и председник Надзорног одбора Драгослав Радовановић.

Остали састанци те 2009-те године су одржани 28. августа, 07. септембра, 23. октобра и 26. новембра.

Седмог септембра састанак КО је одржан у ОШ „Петар Кочић“ у Инђији замишљен је као заједнички састанак повереника, руководства  нашег синдиката и представника локалне самоуправе.

На састанак су дошли председник проф. др Томислав Живановић, чланица Председништва Ружица Тодић и потпредседник Славко Дерењ, али позвана начелница друштвених делатности  гђа Биљана Маревић и начелница за финанције гђа. Гордана Тишма  се нису појавиле иако су претходно обећале да ће доћи.

Договорено је да се поново обратимо представницима локалне самоуправе, а ту обавезу је на себе преузео председник проф. др Томислав Живановић.

 

Остале активности председнице КО Инђија:

 

14.август

Присуство седници ПО у Новом Саду

21.август 2009

Обраћање писменим путем начелници за друштвене делатности општине Инђија због неизмирених обавеза локалне самоуправе према просветним радницима

25. август

Присуство седници председништва у Београду

11. и 22. септембар 2009

Одржавање састанка у ОШ„ Браћа Груловић“ у Бешки, уз претходно овлашћење од председника проф. др Томислава Живановића.

Састанци су били неопходни јер је бивши повереник из те школе Зорка Сувајац прешла у Унију и постојала је реална опасност да са собом поведе и остале чланове.

Састанку у поменутој школи који је одржан 21.септембра 2009-те год. је присуствовао и потпредседник Славко Дерењ. Резултат – више од половине чланова је остало верно синдикату „Независност“.

09. октобар 2009

Писмено обраћање одељењу за финанције општине Инђија због неисплаћених путних трошкова  за  јул, август и септембар

21. октобар 2009

Организован је  састанак са председником општине Инђија Гораном Јешићем. састанку су присуствовали и председник ГСПРС «Независност» проф.др Томислав Живановић, Нада Јокић председница ПО Војводине ГСПРС «Независност» и професорка Бјелић Ханади из  Средње стручне школе „ Др. Ђорђе Натошевић“ из Инђије.

Разговарало се о путним трошковима, дневницама за службена путовања, јубиларним наградама итд.

Почетак децембра 2009

Промоција нашег синдиката у ОШ „Ђорђе Натошевић“у Новом Сланкамену. промоцији су присуствовали Нада Јокић председница ПО Војводине ГСПРС «Независност» и потпредседник Славко Дерењ

 

Почетак 2010. год. је обележен изборима по повереништвима, затим настојањима  да се у ош „Браћа Груловић“ успостави нормални синдикални рад. када то кажем мислим на тврдоглавост бившег повереника  Зорке Сувајац у настојању да омета рад синдиката „Независност“, одбијањем да врати печат и остале документе.

 

04.фебруар 2010

Писмо упозорења Зорки Сувајац  од стране Наде Јокић да у одређеном року врати печат и осталу синдикалну документацију новоизабраном поверенику.

08.фебруар 2010.

Састанак КО Инђија – извештај о изборима по повереништвима

18.фебруар 2010.

Коментар Наде Јокић председнице ПО Војводине ГСПРС «Независност», на текст: „Аман више“ објављен на сајту Уније  СПРС 11. фебруара 2010. године а на иницијативу КО Инђија.

27. фебруар 2010.

На иницијативу председника КО Инђија, Зорке Вукас, пријава против Зорке Сувајац МУП-у Инђија  од стране Наде Јокић.

05. март 2010.

Изјава  Зорке Вукас у полициској станици Инђија  у вези са пријавом Зорке Сувајац.. Након тога следи и саслушање пријављене Зорке Сувајац  и враћање печата ( 18.марта 2010 год.)

12. и 13. март 2010 .

Присуство семинару у организацији секције жена под називом „Усклађивање породичних и професионалних обавеза“ у Бањи Врујци.

У међувремену дешавали су се проблеми око избора директора  у средњој стручној  школи “Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији. Наиме, иако је школски одбор 03.02.2010. год. дао подршку кандидату М. Кркобабићу, иначе дугогодишњем раднику поменуте школе, од Покрајинског секретара за образовање Золтана Јегеша, је 24. фебруара стигло решење о одбијању сагласности. Ускоро се у истој школи на позив синдикалног повереника  Светлане Мељник појавила Нада Јокић председница ПО Војводине ГСПРС „Независност“ уз савет да се одмах упути приговор Покрајинском секретару и да се одмах распише други конкурс.

Гђа Јокић је 10. марта на сајту синдиката „Независност„ објавила текст: „Будућност, прошлости преломљене садашњости“. Ова борба је успешно завршена 14. маја коначном одлуком о избору директора Мирослава Кркобабића.

По сазнању да је у ОШ “Душан Јерковић“ у Инђији расписан конкурс за пријем у радни однос професора биологије на неодређено време а знајући да на територији општине Инђија има професора, који раде са непуном нормом, председница КО Инђија је упутила приговор школском одбору те школе и питање господину Петру Виђиканту да ли је одобрио тај конкурс (лист «Послови» од 03-11. марта). Како одговора није било Покрајинској инспекцији за образовање се обратио и Актив професора биологије.Инспекциски надзор је извршио просветни инспектор Општинске управе Општине Инђија-гђа Анка Шкорић и констатовала да је конкурс расписан у складу са Законом.

Незадовољна тим надзором Зорка Вукас је упутила жалбу Покрајинској инспекцији за образовање и 21. јуна 2010 год. је стигао одговор од Покрајинског секретара госп. Јегеша  где се каже да Покрајински секретаријат за образовање решава по жалби против првостепеног решења општинске управе. И поново је  гђа. Анка Шкорић написала да је све урађено по закону. Уз консултацију са Надом  Јокић одустала сам од даље жалбе.

Као што видите ово је само кратак опис и таксативнонабрајање активности ГСПРС «Независност» на територији Инђија и потврда рада јер ни дијамант ни драго камење не би сијали да нису избрушени вештом руком доброг мајстора. Да ли је квалитет брушења на нивоу, просудите сами.