Извештај о раду Радне подгрупе ШУ Београд за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања

У искреној намери да се примене одредбе Закона о основама система образовања и васпитања и ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и изврши пријем у радни однос на законит начин, Радна подгрупа је одржала до сада 7 седница.

Према подацима до 30.10.2015. године 345 запослених није преузето, а према подацима до 27.11.2015. године преузето је 460 запослених,док су у одређеном проценту допуњене норме 276 запослених.

Посебну забринутост је изазвао податак да је на одређено време запослено у основним школама 2650, у средњим школама 1294 што укупно износи 3944 запослених који раде на одређено време као и да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није проследило табеле које се односе на средње школе Београда Радној подгрупи за ШУ Београд.

С обзиром да смо се као Радна подгрупа обратили просветној инспекцији која је најчешће избегавала да налаже мере прописане Законом о основама система образовања и васпитања, а директори само делимично поступали по наложеном инициран је састанак са градском секретарком Секретаријата за образовање и дечију заштиту Снежаном Ђурић у циљу ефикаснијег рада просветне инспекције.

Посебан проблем је то што 156 директора школа са територије Београда није доставило податке који је по реду мандат директору школе и да ли је то место пријављено као слободно, а још увек нема информација да ли је Секретаријат за образовање и дечију заштиту поступао по тој представци.

Присутна је и одмазда према појединцима који пријављују неправилности у школама (а који траже заштиту синдиката) чак и према члановима Радне подгрупе за ШУ Београд што је крајње непримерено.

Закључак би био да се проблем радног ангажовања и ажурирања листа школских управа (са истинитим подацима у табелама) мора решити што хитније, јер речи без акције не значе ништа.

Чланица Радне подгрупе за ШУ Београд

У Београду, 03.12.2015. година                                За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                       Ружица Тодић Брдарић