Министарство просвете и науке и експертски тим који је учествовао у изради нацрта Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020+ године организовали су јавне расправе у Врању и Зајечару, где су представљени основни елементи овог важног документа. На јавним расправама учествовали су: државни секретар Министарства просвете и науке – проф. др Радивоје Митровић, руководиоци тима за израду нацрта Стратегије проф. др Иван Ивић и проф. др Властимир Матејић, координатор радне групе Докторске студије – проф. др Вера Дондур, координатор радне групе Образовање наставника – проф. др Ратко Јанков, координатор радне групе Финансирање образовања – проф. др Милош Недељковић, опонент радне групе Средње стручно образовање – проф. др Милош Миљковић, као и представници ученика, родитеља, наставника, директора, синдиката, невладиних организације, привредног сектора, локалне управе. ..

У центру пажње нашла су се питања какав треба и може да буде систем образовања у Србији до 2020. године; којим стратешким политикама, акцијама и мерама таква визија развоја образовања се може остварити полазећи од његовог текућег стања; које односе и интеракције систем образовања треба да развија са другим националним системима; на који начин систем образовања у Србији може постати компетентан део европског простора образовања, посебно високог. Нацрт Стратегије образовања у чијој изради је учествовало више од 200 стручњака постављен је на сајт Министарства просвете и науке 28. марта, а сви заинтересовани се позивају да своје сугестије и коментаре пошаљу на адресу strategija@mpn.gov.rs

У току априла месеца планиране су и јавне расправе у Ужицу – 10. априла, у амфитеатру Учитељског факултета (ул.Трг Светог Саве бр.36) са почетком у 12:00 часова и Суботици -18. априла у Градској кући (ул. Трг Слободе бр.1) са почетком у 12:00 часова.

Са сајта МПН