logo

У петак, 12.06.2015. године, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак Радне групе за израду измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања. Упркос очекивањима представника репрезентативних синдиката да ће на овом састанку бити у прилици да коментаришу све нове измене неких раније усаглашених чланова, тематски оквир састанка подразумевао је усаглашавање ставова о начину организовања јавне расправе.
Јавна расправа требало би да буде организована у више градова Србије, а за разлику од уобичајеног концепта, свако заседање имаће једну главну тематску целину. Помоћница министра за средње образовање, Снежана Марковић, позвала је представнике сва четири репрезентативна синдиката да се активно укључе у организовање јавне расправе.
Позивамо све чланове ГСПРС „Независност“ да пошаљу своје предлоге тематских целина за јавну расправу и допринесу обликовању Закона у складу са интересима свих чиниоца образовног система.
Наредни састанак Радне групе одржаће се након јавне расправе.
Весна Војводић Митровић, представница ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ у Радној групи за измене и допуне ЗОСОВ-а