karijera

Конференција је одржана 19.11.2014. у Медија центру Независног друштва новинара Војводине у Новом Саду у организацији НВО Коцка. Пројекат је подржан од стране Solidar Suisse Labour Assistance Srbija, а у сарадњи са партнерским школама, Унијом послодаваца, Националном службом за запошљавање и Савезом самосталних синдиката града Новог Сада. Завршна конференција је део пројекта „Каријерно саветовање и родна равноправност младих у средњошколским установама“. Пројекат је имао за циљ унапређење капацитета запослених у средњошколским установама за каријерно саветовање младих како би се омогућила њихова лакша интеграција и осигурала равноправност на тржишту рада.
На конференцији сам учествовала као представник УГС НЕЗАВИСНОСТ испред Покрајинског одбора и као представник Секције жена.
После конструктивних излагања и изношења резултата и мишљења дошло је до следећих закључака:
• Каријерни пут се гради већ од почетка средње школе, где треба да постоји разрађен план каријерног вођења.
• Радити вежбе са ученицима везано за лични развој.
• Организовати добру сарадњу са Националном службом (саветници за планирање каријере) и факултетима (Центри за каријерно саветовање) и омогућити посете стручњака са истих.
• Истраживати поља интересовања средњошколаца и матураната.
• Целоживотно учење и дошколовавање се намеће у новом времену (електронско доба).
• Намећу се нови захтеви, нови послодавци, флексибилност и прилагодљивост.
• Праћење потреба тржишта и представљање послодаваца.
• Подршка породице неопходна.
• Упутити и упознати средњошколце са Синдикатом, правима и обавезама запослених, и то преко разредних старешина и разредних заједница као и Ученичких парламената.
• У оквиру редовне наставе и Грађанског васпитања упутити ученике како се пише Си Ви, како се пишу пројекти и како се обавља професионални интервју. Упутити их на „Холандов код“(професионална интересовања и особине личности).
• Организовати посете Сајмовима запошљавања.
Дошло је време да се посао мора активно тражити, пратити потребе тржишта и укључивати се у све видове волонтеризма који могу помоћи да се дође до радног места.
Мој закључак је следећи – било би добро позвати средњошколце и студенте на презентацију Синдиката НЕЗАВИСНОСТ како би јачали и развијали синдикалну свест.

Биљана Митровић