CAM02428

Данас, 17.04.2015. године, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржана је прва седница Комисије за тумачење одредаба Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
На седници је конституисана Комисија и усвојен Пословник о раду.
Чланови Комисије су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представници репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора: ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката образовања Србије.