-kovacevic

Sednica Senata Univerziteta u Beogradu

Pristali smo da ne povećavamo školarine, pa zato očekujemo da nam Ministarstvo nauke i prosvete na račun materijalnih troškova uplati i duplo više novca u odnosu na prošlu godinu. Ove zahteve poslaćemo mejlom ministru Žarku Obradoviću, rekao je Branko Kovačević, rektor univerziteta u Beogradu na današnjoj sednici senatа.On je podsetio da država treba da odredi dodatne kvote za upis studenata iz dijaspore i stranaca.
Profesorka Neda Bokan, prorektorka za nastavu izjavila je da je posebno bitno raspisati kvote za 90 stranih studenata iz 28 zemalja nesvrstanih kojima je uslov da se upišu na bilo koji fakultet u Beogradu polaganje srpskog jezika.

Na senatu je još razmatrano o predlozima stomatološkog, filološkog, arhitektonskog i fakulteta organizacionih nauka koji su tražili dodatno proširenje kvota za osnovne i master studije.

O ovim kvotama, kako je rekao Kovačević, konačna odluka biće doneta na sledećoj sednici Senata.