Након уноса података информације о слободним радним местима биће видљиве на интернет адреси  http://skole.mpn.gov.rs/slobodnamesta, а листа запослених са непуном нормом на интернет адреси http://skole.mpn.gov.rs/nepunanorma

ДОПИС МИНИСТРА