Loša saradnja fakulteta i privrede

Za ekonomski razvoj Srbije potrebno je da se ostvari tešnja saradnja između fakulteta i privrede. Privreda mora da kaže kakav joj je kadar potreban, a univerziteti treba da se izjasne imaju li mogućnosti da realizuju takve obrazovne programe, opšti je zaključak učesnika skupa “Privreda i visoko obrazovanje” koji je održan danas u Privrednoj komori Srbije.

Da se privreda u fakulteti slabo poznaju najbolje govori podatak da preduzeća još uvek ne prepoznaju zvanja koja dobijaju diplomci po reformisanom, Bolonjskom procesu.

– Velike kompanije kao da ne znaju da se desio Bolonjski proces. Imali smo primer da se u odabiru kandidata među studentima sa Elektrotehničkog fakulteta prednost daje onima koji su studirali po starom programu, što je apsurd. Imamo mlade ljudi koji su završili osnovne studije sa visokim prosečnim ocenama, a da ih tržište rada ne prepoznaje, jer im fakultet nije trajao pet već četiri godine. Kako bi se ovo promenilo moramo što pre da uradimo okvir kvalifikacija koji sada ne postoji. U rešavanju ovog problema mora nam pomoći Privredna komora Srbije, Ministarstvo ekonomije – kaže prof. Miodrag Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta.

U poslednjih pet šest godina svaki fakultet uz diplomu izdaje i dodatak diplomi koji sadrži dodatne informacije o toku studiranja, uspehu studenta i njegovim stručnim kompetencijama. Dodatak diplomi trebao bi da posluži poslodavcima da brže odabere kandidata na konkursu za posao, ali i da diplomcima obezbedi veću mobilnost za nastavak studiranja kao i da se lakše prilagode potrebama tržišta rada.

Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije kaže da privreda i visokoškolske ustanove malo znaju jedni o drugima. Obrazovne ustanove, nastavlja ona, moraju da znaju da su u Srbiji 87 odsto mikro preduzeća koja zapošljavaju po desetak ljudi. Oni kadrove regrutuju na bazi preporuka iz okruženja.

– Poslodavci moraju mnogo više da se uključe u obrazovanje. Jedan od načina je da se studenti tokom izrade diplomskog rada vežu za neko preduzeće i da, recimo, poslodavci budu posmatrači na odbrani diplomskog. Za početak to je dovoljno – savetuje Vidosava Džagić i nastavlja da je ovakva saradnja već dala dobre rezultate kod oglednih odeljenja u stručnim srednjim školama.

BLIC