Мађарски језик ће у основнима школама у Суботици од наредне школске године у одељењима на српском језику бити изборни предмет, након што је за то Суботица добила дозволу од Министарства просвете, пише новосадски Мађар со (Magyar szo).

То значи да ће ученици првог и петог разреда основних школа у Суботици моћи да се опредељују између грађанског васпитања, веронауке и мађарског језика.

Уколико се ученици не определе за мађарски као изборни предмет, остаје им могућност да наставу мађарског језика похађају факултативно.

Педагошки завод Војводине раније је израдио наставни план и програм за мађарски као изборни предмет.

Саветница суботичког градоначелника Љубица Киселички навела је да тренутно у школама у том граду има око 100 група са укупно око 2.000 ђака који факултативно уче мађарски као језик друштвене средине.

„Треба се надати да ће улазак мађарског језика као изборног предмета у српска одељења допринети савладавању проблема на плану међусобне комуникације између ученика српске и мађарске националности“, казала је Љубица Киселички.

РТВ