РТВ

На камп семинару Покрета горана Новог Сада „Стопама првих ботаничара“, који се одржава у Сремским Карловцима, учествују средњошколци који се поред многобројних тема баве и заштитом биодиверзитета и савладавањем основних метода ботаничких истраживања