Na budžetu ima još mesta za studente sa invaliditetom i Rome

Centar za studente sa hendikepom pruža podršku toj populaciji mladih ljudi da upišu fakultete i ističe da veoma zabrinjava činjenica što oni koji se jave tom centru kažu da nisu znali da smeju da studiraju.“Ukoliko ne obezbedimo uslove za njihovo adekvatno obrazovanje, oni ostaju na margini, zatvoreni u svom okruženju”, rekla je koordinatorka Centra Ljupka Mihajlovska.Podsetivši da je u toku upis na fakultete, ona je navela da je u okviru budžetske kvote dva odstvo mesta rezervisano za studente sa hendikepom i za pripadnike romske nacionalne zajednice…

Na Univerzitetu u Beogradu ima nešto više od 9.000 budžetskih mesta, što znači da ovim kategorijama pripada oko 200 mesta.

Interesovanje za studiranje je, kako je i izjavi Tanjugu rekla Mihajlovska, malo veće nego prošle godine, kada se upisalo 27 ljudi sa nekim vidom invaliditeta.

Kada je u pitanju ovogodišnji upis, do sada su se prijavila 24 kandidata, rekla je ona i istakla da kandidati mogu i dalje da se prijavljuju, iako je zvaničan rok za prijavu prošao.