Iako je 14 oglednih profila prebačeno u redovan obrazovni sistem, nastavni planovi i programi još nisu usvojeni

 

Nadležni kasne, đaci nastavljaju po ogledu

Beograd – Iako je prošle školske godine devet oglednih obrazovnih profila u srednjim stručnim školama prevedeno u redovan obrazovni sistem, a od ove godine još pet, učenici koji se školuju za ova zanimanja, počeli su školsku godinu učeći po oglednim planovima i programima.

Nastavni planovi i programi opšteobrazovnih predmeta za devet oglednih profila, trebalo bi da budu usvojeni na narednoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, planiranoj za 27. septembar, potvrdila je za Danas Desanka Radunović, predsednica NPS-a. U međuvremenu, učenici koji su upisali ove profile i dalje će učiti po programima ogleda. Reč je o profilima mesar, pekar, prerađivač mleka, rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni, veterinarski i prehrambeni tehničar, autoelektričar i geodetski tehničar.

Gordana Mijatović, zamenica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, kaže za Danas da je Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih 24. maja usvojio nastavne planove i programe stručnih predmeta za sve četiri godine za pomenutih devet profila, ali da ti programi još uvek nisu objavljeni u Prosvetnom glasniku.

S druge strane, Nacionalni prosvetni savet je početkom septembra prošle godine usvojio programe opšteobrazovnih predmeta za prvi razred, da ne bi došlo do problema u regularnom početku školske godine, ali je važenje tih programa bilo oročeno samo za školsku 2010-2011. godinu.

– Razlog ovog oročavanja je bio što NPS nije dobio programe opšteobrazovnih predmeta za sve razrede, pa nije mogao da proceni da li su sadržaji samo za prvi razred primereni ili ne, i što nismo dobili evaluaciju ogleda. Sada smo dobili kompletan materijal, ali na prošloj sednici NPS-a nismo usvojili ove programe, jer su članovi Saveta imali primedbe na sadržaje. Dogovoreno je da se primedbe pošalju Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i da nam oni što je moguće pre vrate korigovane programe. Ako stignu, ovi programi bi trebalo da budu usvojeni na prvoj narednoj sednici Saveta – ističe Radunovićeva.

Na pitanje u čemu je razlika između oglednih i programa koji bi trebalo da postanu deo redovnog sistema, Gordana Mijatović kaže da većih razlika ima kada je reč o opšteobrazovnim predmetima.

– U ogledu su u grupi obaveznih opšteobrazovnih predmeta bili srpski jezik, strani jezik, matematika, računarstvo i informatika i fizičko vaspitanje, a sada je taj korpus opšteobrazovnih predmeta “pojačan” ubacivanjem istorije i geografije. Kada je reč o stručnim predmetima, tu nema velikih promena – objašnjava Mijatovićeva.

Za sada je neizvesna sudbina planova i programa još pet oglednih obrazovnih profila (poslovni administrator, finansijski administrator, kuvar, konobar i poslastičar) koji su od 1. septembra takođe “prebačeni” u redovan sistem.

U gimnaziji po starom

Novu školsku godinu učenici gimnazija u Srbiji započeli su učeći po starim nastavnim planovima i programima. Nakon odluke većine članova NPS-a da neće razmatrati inovirane programe za gimnazije, ministar prosvete i nauke Žarko Obradović najavio je u intervjuu Danasu da će iskoristiti zakonsku mogućnost i doneti inovirane programe.

– Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je uradio i inovirane nastavne planove i programe za srednje stručne i umetničke škole. Stav Zavoda je da ministar i za ove programe treba da iskoristi svoje zakonsko pravo i da ih donese, jer je reč o 221 obrazovnom profilu iz 15 područja rada koji su u sistemu, a nisu u ogledu – kaže Gordana Mijatović.

Danas