najnovija_vestОдржан је састанак репрезентативних синдиката (ГСПРС «Независност», Унија, СРПС и СОС) у Министарству просвете и науке. Састанком, испред Министарства је председавао помоћник Министра просвете, г-дин Зоран Костић. Теме састанка су биле: Посебни колективни уговор, спровођење Споразума (јубиларне награде, коефицијенти) почетак рада Комисије задужене за тумачење Посебног колективног уговора.

После дуже дискусије и изношења мишљена за и против, договорено је да се да продужено важење Посебног колективног уговора, јер кроз преговоре који су трајали дуже од два месеца постигао се максимум, те је преовладало мишљење да се ништа ново не може постићи у новој рунди преговора у датим законским оквирима и тренутној економској ситуацији.

По речима Помоћниика исплата јубиларних награда тече не баш задовољавајућим темпом уз обећање да ће она бити реализована до нове године за спорне 2009. и 2010. годину. Договорено је да се у наредних петнаестак дана заврше преговори са Министарством финансија око Протокола за следећу годину и кориговање коефицијената.

Састанак Комисије задужене за тумачење ПКУ одржаће ће се у току следеће недеље.

Поред ових питања покренута су и питања везана за незаконито запошљавање и решавање технолошких вишкова, закона итд.

 

 

У Београду, 05.12.2011. године