Данас су настављени преговори са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства финансија РС.

Новина у Протоколу је да ће се у току 2013. године преговарати о динамици повећања коефицијената за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, тако да се реализација односа плата 3:1 оствари у наредне 3 године.

Све заостале отпремнине биће исплаћене до краја децембра 2012. године.

Биће предложена измена Закона о буџету РС за 2013. годину којом ће јединицама локалне самоуправе које не исплаћују јубиларне награде запосленима у образовању бити обустављен трансфер средстава.

До 15.12.2012. године биће донета (усвојена) Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у предшкослим установама. Иста ће почети са применом од 01.01.2013. године.

Предлог Протокола за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика биће достављен репрезентативним синдикатима до краја недеље.