Danas počinje nova školska godina

Ove godine u školske klupe prvi put će sesti oko 77.000 đaka prvaka, što je za oko 5.000 manje u odnosu na prošlu godinu. I dok se broj učenika smanjuje, broj zaposlenih u prosveti stalno se povećava. Zbog toga u Ministarstvu prosvete najavljuju racionalizaciju.

U školama u Srbiji je 298 prosvetnih radnika tehnološki višak, a još 3.547 njih nema pun fond časova, podaci su Unije sindikata prosvetnih radnika.

Među onima koji su višak najviše je učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja.

U Ministarstvu prosvete kažu da će se truditi da niko od prekobrojnih ne ostane bez posla.

– U Čačku i Valjevu preuzimanje je odlično urađeno koordinacijom načelnika školskih uprava, sindikata i zaposlenih. Najlošija je slika u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, gde nije utvrđen sistem preuzimanja, pa zaposleni sami obilaze škole, mole direktore, a ovi ih uglavnom odbijaju – kaže Miodrag Skrobonja iz Unije sindikata.

Iako školske uprave ne bi smele da dozvole zapošljavanje novih kadrova dok se svi viškovi u prosveti ne preuzmu, na terenu nije tako. Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kao loš primer navodi Kragujevac, gde je devet učiteljica tehnološki višak, a direktori osnovnih škola zapošljavaju nove kadrove.

SAVETI RODITELJIMA

Polazak u školu je stresna situacija, kako za đake tako i za njihove roditelje. Psiholog Vesna Janićijević Popović savetuje roditelje kako da prežive prve školske dane.

– P o r o d i č n a   s v e č a n o s t

Roditelji treba da od polaska u školu naprave svečanost.

– B e z s t r a h a

Nikako decu ne treba plašiti školom. Dete treba da se pripremi na to da će upoznati novu decu.

– P o k a z a t i   p o n o s

Potrebno je da roditelji pokažu pozitivne emocije.

– R i t a m   u č e n j a

Detetu valja usaditi radne navike – nameniti mu isto vreme i jedno mesto za učenje. Uspostavite ritam učenja. Ako nema domaći zadatak, potrebno je bar nešto da prelista, nacrta…

– P o k a z a t i    r a z u m e v a n j e

Ukoliko dete izgubi pažnju, treba napraviti pauzu, pa nastaviti s radom. Treba pokazati razumevanje.

– B e z   l j u t n j e

Roditelji ne smeju da se ljute na dete. Ako jedan roditelj ne uspe, treba da uskoči drugi član porodice.

– R a z g o v a r a t i   sa   d e c o m

Razgovarati sa svojom decom, ali i sa drugom decom i njihovim roditeljima.

– U č i t e l j –   p r v i   s a r a d n i k

Ne smeju da daju svoje ocene škole, predmeta i učitelja pred decom. Zajednički cilj je da dete nešto nauči.

BLIC