Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ сматра да јавност Републике Србије заслужује обавештење везано за штрајк у просвети који су најавили репрезентативни синдикати за 1. септембар 2010. године.

У сарадњи са осталим репрезентативним синдикатима ГСПРС „Независност“ је усвојио платформу у неколико тачака које се односе на повећање плата, промену Закона о буџету, адекватно решавање технолошких вишкова, потписивање Протокола до 15 новембра и репрогам дуга по потписаном Протоколу за 2009. годину

Уз уважавање репрезентативних синдиката који ступају у једнодневни штрајк, ГСПРС „Независност“ сматра да он неће бити плодотворан и сврсисходан јер је 1. септембар за ученике свечарског карактера. Синдикални рад је неодвојив од деце и њихових права.

Смартамо да у наредном периоду постоје реалне шансе за организовање генералног штрајка.

Влада Републике Србије мора схватити да просветни радници, чланови ГСПРС „Независност“, неће дозволити даљу маргинализацију свог положаја.

 

 

 

 

 

ГСПРС „Независност“