Sračunato prema broju djaka u Nišu koji su ove godine položili malu maturu, svaki peti je dobio Vukovu diplomu. U tom gradu je osnovnu školu uspešno završilo 2.787 učenika.

Nis-Svaki-peti-osmak-Vukovac

Od 2.787 svršenih učenika niških osnovnih škola završni ispit, odnosno malu maturu ove godine polagalo je njih 2.762.

Podaci Okružne upisne konisije pokazuju i to da je sa Vukovom diplomom osnovnu školu u Nišu završilo 535 učenika ili svaki pet osmak, a odličan uspeh od petog do osmog razreda imalo je čak 1. 592 učenika.
O hiperprodukciji vukovaca i odličnih đaka slikovito govore podaci iz dve niške osnovne škole – u školi “Duško Radović“ je od 166 osmaka njih 125 imalo odličan uspeh, a 50 ima sa sve peticama od petog do osmog razreda.

U osnovnoj školi “Car Konstantin“ od 109 učenika njih 40 ponelo je i Vukovu diplomu.

(Tanjug)