Novi programi, stare knjige

Fokusiranje na opšteobrazovne predmete: Čekaju se udžbenici za ogledne obrazovne profile

Beograd – Iako je devet oglednih obrazovnih profila još 2010. godine prevedeno u redovan obrazovni sistem, učenici koji pohađaju te profile i dalje koriste stare udžbenike. Očekuje se da NPS tokom narednih meseci usvoji ogledne programe za još dvadesetak profila, ali je i dalje neizvesno ko će, kada i za koje predmete štampati nove knjige.

– Prema Zakonu o udžbenicima, Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja utvrđuje postojanje potrebe za novim udžbenicima i donosi plan udžbenika. Drugim rečima, postoji potreba i obaveza da Zavod napravi izmene postojećeg plana udžbenika i da ga pošalje NPS-u na usvajanje – kaže za Danas Ivan Perić, zamenik direktora izdavačke kuće Klet. Izdavači kažu da će od odluka Ministarstva prosvete i nauke zavisiti šta će štampati.

– Kada je u pitanju srednja škola, postoje dve vrste udžbenika. Jedno su, uslovno rečeno, visokotiražni i koristi ih najveći broj učenika iz različitih obrazovnih profila. Zavod za udžbenike će štampati takve udžbenike i biće na tržištu i za oglede koji su sada deo redovnog sistema. Druga vrsta su niskotiražni udžbenici koje koristi mali broj đaka na pojedinim smerovima i oni se štampaju po drugom principu. Svi izdavači po zakonu imaju obavezu da uplate novac u zajednički fond iz koga se finansira štampanje tih udžbenika. Za ovu godinu mi smo ispunili svoju obavezu i uplatili novac. Čekamo stav Ministarstva da vidimo šta će biti sa niskotiražnim udžbenicima, šta će se štampati i da li su i drugi izdavači uplatili novac u fond – kaže za Danas Tatjana Kostić, odgovorna urednica za srednje obrazovanje u Zavodu za udžbenike.

U izdavačkoj kući Klet kažu da su zainteresovani da prave udžbenike za stručne škole, a samim tim i za nove programe, ali da će se „u početku fokusirati na opšteobrazovne predmete, koji pokrivaju najveću populaciju učenika“.

– Konkretno, pripremamo udžbenik za predmet preduzetništvo, koji se sada uči samo u oglednim odeljenjima i onima koji su iz ogleda prevedeni u redovan sistem, ali i za uobičajene opšteobrazovne predmete poput matematike, srpskog jezika, engleskog, geografije. Svi izdavači izdvajaju sredstva u Fond za niskotiražne udžbenike, ali on još ne funkcioniše u tom smislu što Ministarstvo te pare ne distribuira onima koji izdaju niskotiražne udžbenike. Šta rade sa dobijenim novcem iz tog fonda, nama nije poznato – kaže Perić.

I u Zavodu za udžbenike i u Kletu spremaju nove srednjoškolske udžbenike za narednu školsku godinu, koje rade po takozvanim inoviranim programima, usvojenim početkom ove školske godine.

– Nameravamo da predamo na odobrenje udžbenike za srednju školu za srpski jezik, strani jezik, matematiku, geografiju, likovno, sociologiju, filozofiju – kaže Ivan Perić iz Kleta.

Predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta Desanka Radunović kaže za Danas da nije realno očekivati da za sve profile koji pređu u redovan sistem naredne godine budu obezbeđeni novi udžbenici. NPS pokušava da obezbedi neku vrstu uniformnih programa opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama i zbog usklađenosti budućih udžbenika, kako se ne bi desilo da za svaki predmet u svakom obrazovnom profilu postoji različit udžbenik.

Prednosti gradske škole

– Učenici koji se obrazuju po oglednim profilima nemaju nove udžbenike, jer u našoj školi još ima generacija koje uče po starim planovima i programima. Nastavne jedinice se ne razlikuju toliko da se ne mogu obraditi uz korišćenje starih udžbenika. Međutim, za decu koja uče po novim programima nastavnici pripremaju savremene nastavne materijale, koriste internet, sarađujemo i sa fakultetom i prilagođavamo literaturu našim učenicima. To su prednosti koje imamo jer smo gradska škola, ali mislim bi već trebalo da se razmišlja o novim udžbenicima – kaže za Danas Vera Jakšić, direktorka Poljoprivredne škole PK „Beograd“.

Danas