U Beogradu je  počela dvodnevna naučna konferenciju posvećena kalendarskom znanju i doprinosu Milutina Milankovića, a ministar prosvete i nauke Žarko Obradović rekao je otvarajući skup da Vlada i resorno ministarstvo nastoje da obezbede uslove kako bi nauka i tehnologija postali ključni faktori društveno ekonomskog razvoja.

Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete i nauke nastoje da obezbede zakonske i materijalne pretpostavke i uslove kako bi se u Srbiji stvorio ambijent u kome bi naučno – istraživačka delatnost zajedno sa visokim obrazovanjem postala jedan od glavnih nosilaca ukupnog privrednog i društvenog razvoja, izjavio je Obradović.

Ministar je na početku dvodnevne konferencije „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina MIlankovića“, koja se održava na Građevinskom fakultetu u Beogradu, istakao da su nauka i tehnologija ključni faktori i generatori ubrzanog tehničko-tehnološkog procesa kao i ukupnog društveno ekonomskog razvoja.

„Imamo u vidu da Srbija raspolaže jednim od najznačajnijih resursa, a to su ljudski resursi – kompetentni naučnici, istraživači, stručnjaci, profesori univerziteta, koji ostvaruju kvalitetne naučno istraživačke rezultate“, rekao je Obradović.

On je podsetio da je Milutin Milanković najcitiraniji srpski naučnik u svetskoj naučnoj zajednici koji zajedno sa Nikolom Teslom i Mihajlom Pupinom predstavlja tri srpska stuba u svetskoj nauci.

Konferenciju je organizovalo udruženje „Milutin Milanković“, a okupiće više od 50 stručnjaka iz različitih naučnih oblasti.

Cilj konferencije je da se prikupe i javnosti predstave podaci o nastanku i razvoju kalendarskog znanja sa gledišta matematičke i astronomske teorije merenja i računanja vremena.

BLIC