VEĆE PLATE PROSVETI * Da li su u rebalansu budžeta uračunati povećanje plata prosvetarima i isplata jubilarnih nagrada, ili će opet biti štrajka?

– Plate će biti povećane u skladu sa utvrđenom projekcijom. Rebalansom je stvoren i pravni osnov za isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu. Zato nema nikakvog razloga za štrajk.

 Žarko Obradović

FAKULTETI SE PITAJU O USLOVIMA* Hoćete li odobriti olakšice studentima za upis godine?

– O svim uslovima studiranja dogovorili smo se sa studentima. Već drugu godinu je uslov za upis 48 bodova, a uveli smo čak šest ispitnih rokova, finansiramo master i doktorske studije. Dodatnih para nemamo. Zato fakulteti moraju sami da pronađu rešenje.

( Izvod iz intervjua Žarka Obradovića iz „Večernjih novosti“)