logo

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Премијер Александар Вучић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар Вујовић

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Министар Срђан Вербић

Поштовани,

Обраћамо вам се у вези исплата накнада за годишњи одмор која је регулисана чланом 114. Закона о раду где је до 2014. године накнада за годишњи одмор и државне празнике обрачунавана тако што се просечна вредност сата запосленог у предходна 3 месеца множила са бројем сати годишњег одмора или државног празника, а од 2014. године принцип је исти само што се узима просечна вредност сата у предходних 12 месеци.

Предходних десетак година просветне власти не обрачунавају накнаду за годишњи одмор у складу са законом, него на исти начин као и када радимо. То не би било спорно да просветни радници годишњи одмор не користе у јулу и августу (месецима који најчешће имају 184 радна сата) а просечни број сати у предходних 12 месеци је мањи и креће се од 168 – 176 радних сати. Из тог разлога, запослени у просвети сваке године остају ускраћени за накнаду од 8 до 16 сати годишњег одмора! Од 2014. године ситуација је још и гора пошто је просвети од новембарске зараде наступило умањење од 10%. Приликом обрачуна накнаде за годишњи одмор, СУПРОТНО ЗАКОНУ, узимана је просечна вредност сата за предходна 3 месеца уместо за предходних 12 месеци. Да је узимана просечна вредност сата предходних 12 месеци онда би у том периоду била обухваћена 4 месеца пре умањења плата и само по том основу просветни радници би добили око 2000 динара већу накнаду за годишњи одмор! Ово је последица незаконитог обрачуна где није урачуната разлика између просечних 174 и стварних 184 сата и узето у обзир да 4 месеца није плата била умањена 10%. Колегинице и колеге који имају више стажа у образовању или пак имају неки преконормни час су још више оштећени. Дакле, помоћ која се на сва звона најављује је једва конпензација за оно што су просветни радници оштећени незаконитим обрачуном ове године за накнаду за годишњи одмор!

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ НЕЋЕ ОЛАКО ПРЕЋИ ПРЕКО ОВАКВОГ КРШЕЊА ЗАКОНА и захтевамо да се обештете сви запослених у образовању. У противном ћемо обештећење тражити за последње три године путем суда, што ће проузроковати далеко већи износ због судских трошкова и камате.

У Београду, 16.11.2015.

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Томислав Живановић, председник

Преузми оригинал