BEOGRAD – Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović rekao je da će usvajanje zakona o optičkim diskovima smanjiti obim piraterije i sprečiti nelegalnu proizvodnju i promet diskova. Obradović je, obrazlažući zakon u parlamentu, rekao da se tim aktom pravno uređuje oblast proizvodnje, umnožavanja, prometa i uvoza i izvoza optičkih diskova i opreme za njihovo proizvođenje i reprodukovanje.

Prema njegovim rečima, optički diskovi su najčešće korišćeni medij za nelegalno umnožavanje u Srbiji, dok je stepen piraterije u Srbiji među najvećim u Evropi.

„Zakonom uspostavljamo pravnu sigurnost u ovoj oblasti i objektivno doprinosimo smanjenju obima piraterije i sprečavanju sive nelegalne proizvodnje optičkih diskova, čime se onemogućava i izbegavanje plaćanja dažbina koje predstavljaju javni prihod“, kazao je on.

Obradović je rekao da će proizvodnjom optičkih diskova moći da se bavi samo ono pravno lice koje dobije licencu od Zavoda za intelektualnu svojinu. „Predviđeno je da se optički diskovi sa snimljenim sadrzajem obeležavaju proizvođačkim kodovima koji pružaju informacije gde je proizveden i umnožen i lako će praviti razliku između originala i pirata“, kazao je Obradović.

Ministar je rekao da je zakonom ustanovljena saradnja između Uprave carina i tržišne inspekcije kao i da je predviđena stroga kontrola nad uvezenim optičkim diskovima. Donošenje zakona predviđeno je godišnjim planom rada Vlade Srbije za 2011. godinu, i Akcionim planom za ispunjavanje preporuka Evropske komisije, i njegovim usvajanjem ispunjava se jedan od uslova neophodnih za sticanje statusa za članstvo u EU i STO.

Govoreći o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Obradović je rekao da one uređuju vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika, zaštitu podataka o ličnosti u jedinstvenom registru i rad nastavnika preko norme. Obradović je rekao da su prethodne dve godine primene važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pokazale da su određena rešenja neadekvatna i da su đaci zbog toga pošteđeni odgovornosti.

Izmenama zakona biće utvrđen maksimalan dozvoljen broj neopravdanih izostanaka i oni će biti osnov da se u disciplinskom postupku smanji ocena iz vladanja.

„Predlogom zakona se sankcioniše neopravdano izostajanje, najmanje 25 izostanaka, ali škola mora posle 15 neopravdanih izostanaka da pismeno obavesti roditelja ili staratelja o tome“, rekao je Obradović. Obradović je naveo da je izmenama zakona, u dogovoru sa Poverenikom za informacije od javnog značaja, utvrđeno da će se u školama od dece i zaposlenih uzimati samo osnovni podaci koji su potrebni za sistem obrazovanja i koji će se nalaziti u jedinstvenom informacionom sistemu prosvete. On je rekao da je zakon u skupštinskoj proceduri po hitnom postupku kako bi mogao da bude usvojen do početka školske godine, 1. septembra.

„Imali smo i dogovor sa reprezentativnim sindikatima prosvete da izmene zakona dostavimo parlamentu do 31. avgusta, što smo učinili sada i time ispunjavamo deo tog dogovora“, kazao je Obradović. U parlamentu traje rasprava o izmenama Zakona osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlogu zakona o optičkim diskovima.

Autor:

Agencija BETA