У СИНДИКАТУ «НЕЗАВИСНОСТ» ____________________________________________

 

СВИ РЕАЛИЗАТОРИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СУ ОД 28.01.2011.  ПОТПУНО ОБУСТАВИЛИ НАСТАВУ

 

 

 

 

 

Главни повереник Синдиката