Оd 13.697 prošlogodišnjih brucoša, 8.002 ostvarila uslove za budžet, sve manje položenih ispita. Sa univerziteta se ispisalo pet odsto novajlija

GENERACIJA prošlogodišnjih brucoša zanemarljivo se popravila u odnosu na starije kolege. Studenti Univerziteta u Beogradu koji su se upisali 2010. tek za nepuna tri procenta uspešniji su od generacije brucoša prethodne godine, kada je reč o broju položenih ispita i prikupljenih ESP bodova.

Od 13.697 prošlogodišnjih brucoša, 8.002 ostvarila su bar 48 ESP bodova, koliko je dovoljno da se rangiraju za budžet. A dve godine ranije od 13.550 studenata prve godine, njih 7.539 prešlo je granicu od 48 bodova. Isti je odnos i među najboljima – koji su dostigli maksimalnih 60 poena. Prošle godine bilo ih je za tri odsto više.

NAJBOLjI USPESI NA ARHITEKTURI

PREMA broju brucoša koji su „očistili godinu“ i osvojili maksimalnih 60 bodova najuspešnija je prošle godine bila Arhitektura, sa 87 odsto. Na Učiteljskom fakultetu je 70 odsto položilo sve ispite, na FON skoro polovina, a zatim slede Medicinski sa 42,1 i Filološki sa 40,6 odsto najuspešnijih studenata.

Na nivou univerziteta oko pet odsto prošlogodišnjih brucoša je i zvanično napustilo studije. Mnogi od njih su sačuvali indeks, ali sa malim brojem položenih ispita. Mnogi fakulteti, međutim, odskaču od ovog proseka. Tako je na Fakultetu za fizičku hemiju broj ispisanih studenata, već u prvoj akademskoj godini, 39,8 procenata. Sa Mašinskog fakulteta ispisao se svaki deseti, sa Tehnološko-metalurškog 14,8, a sa Hemijskog 17,6 odsto. Od Biološkog fakulteta baš niko nije odustao, a manje od jedan odsto diglo je ruke od Farmacije, FON, Učiteljskog i FPN.

Od akademaca koji su odustali od Fakulteta za fizičku hemiju, čak 38,6 odsto bilo je na budžetskom finansiranju.

Ove godine, s obzirom na to da će hiljadu brucoša moći prvu godinu besplatno da studira na „Megatrendu“ profesori procenjuju da će broj onih koji „rezervišu“ dve stolice, jednu na privatnom, drugu na državnom, da bude povećan.

A kada bi lestvica za studiranje o trošku države sa 48 bodova bila podignuta na 60, kako je trebalo već da bude urađeno, budžetska mesta na studijama masovno bi ostajala prazna. Jer od cele generacije prošlogodišnjih brucoša, tek 4.228 ili 31 odsto uspelo je da položi sve ispite i zaradi maksimalnih 60 bodova.

Večernje novosti