BEOGRAD – Poslanici republičkog parlamenta usvojili su danas Zakon o obrazovanju odraslih koji uvodi funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih u redovan školski sistem, omogućava poboljšanje obrazovne i kvalifikacione strukture stanovništava, a time i bolju uposlenost i smanjenje siromaštva.

Primena ovog zakona se planira od 1. januara 2014. godine.

Prema podacima popisa iz 2002. godine, 21,9 odsto stanovništva starijeg od 15 godina nije završilo osnovnu školu, a 23,9 procenata populacije starije od 15 godina ima završeno samo osnovno obrazovanje, podseća se o razlozima za donošenje zakona.

Tim zakonom biće omogućeno sticanje kvalifikacija tokom čitavog života i stvoreni uslovi za priznavanje kvalifikacija stečenih kroz neformalno učenje.

Zakon, između ostalog, omogućava angažovanje andragoških asistenata za potrebe obrazovanja odraslih, a prethodne dve školske godine u Srbiji je trajao ogledni program „Druga šansa“, program obrazovanja odraslih, finansiran od EU.

Sprovodi se u 70-ak osnovnih škola i do sada je, zahvaljujući „Drugoj šansi“, skoro 5.000 ljudi završilo osnovnu školu, a donošenjem novog zakona, program treba da bude preveden u redovan sistem.

Predviđeno je da se obrazovanje odraslih ostvaruje kao formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje i informalno učenje.

Formalno obrazovanje obuhvata osnovno i srednje obrazovanje, tokom neformalnog obrazovanja stiču se sposobnosti i veštine usmerene na lični razvoj odraslih, rad i zapošljavanje i socijalne aktivnosti.

Informalno učenje je proces samostalnog sticanja znanja, vrednosti, stavova, sposobnosti i veština, u svakodnevnom životnom, radnom i socijalnom okruženju.

Takođe, osnovno obrazovanje odraslih organizuje se po razredima, od 1. do 8. razreda i traje od tri do pet godina, u skladu sa školskim programom.

Zakonom se predviđa da odrasli ne plaća troškove za sticanje osnovnog obrazovanja i prvog zanimanja, a da za ostale aktivnosti obrazovanja odraslih troškove snose polaznici i kandidati programa, poslodavci kod kojih su zaposleni, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja ili druga zainteresovana pravna i fizička lica.

Usvojen Zakon o studentskom i učeničkom standardu

Poslanici su usvojili i Izmene i dopune Zakona o učeničkom i studentskom standardu, kojim se predviđa da pravo na stipendiju ima student čiji je prosečna ocena 9,00.

Do sada je za studentsku stipendiju bila potrebna prosečna ocena 8,50, ali, kako je resorni ministar Žarko Obradović rekao, oni koji imaju niži prosek neće biti oštećeni, jer će umesto stipendije dobiti kredit i ako završe u roku sa prosečnom ocenom kredit neće morati da vraćaju.

Usvojenim amandmanom LSV kojim se predvođa da učenik odnosno student, za koga se utvtrdi da je zloupotrebom ostvario pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike ili student, trajno gubi pravo na tu stipendiju i dužan je da vrati dobijen iznos do početka narednog semetra.

Izmenama Zakona konstatovano je gašenje Fonda za talente, jer je sve poslove obavljalo Ministarstvo i Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

TANJUG