zarko_obradovic Имајући у виду наш заједнички циљ контроле система образовања у погледу броја запослених, обавештавам Вас да се тренутно почело са расписивањем конкурса или пријемом у радни однос без конкурса нових радника у школама у Србији од стране директора уз прећутно одобравање начелника школских управа, а да процес преузимања није још завршен (читај негде није ни почео).
Зато Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ захтева од Вас да предузмете све законом дозвољене мере против директора и начелника школских управа који се не придржавају дописа да се не расписују конкурси до коначног завршетка процеса преузимања и утврђивања стварног броја запослених за чим је радом престала потреба на нивоу општина и школских управа.

У циљу поткрепљења ове тврдње је и пример ГИМНАЗИЈЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ и СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „4. ЈУЛ“ у Врбасу који су примили по једног новог радника професора српског језика и књижевности, а нису преузели колегиницу из ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ из Врбаса. У разговору са начелником школске управе Нови Сад, господином Виђикантом, речено је да су школе обавештене о том и да ту престаје његова одговорност и надлежност, а директор мора да прими професора. Сличне одговоре начелник је давао и у другим случајевима.

Листа оваквих примера је дуга и постепено се шири, имајући у виду циљ који степоставили себи, господине Министре, захтевамо одлучне мере и активности да се ова листа неби у недоглед продужавала као што је то био случај до сада, те ће свима нама који смо ангажовани на овом задатку да узалуд буде уложени досадашњи труд.

Београд, 02.09.2009. ГСПРС „Независност“
Проф. др Томислав Живановић, председник