Regionalni obrazovni program

U prostorijama Franjevačkog studentskog centra na Grbavici, 18. jula, 2011. u 9:30 svečano je otvorena 4. post-jugoslavenska Mirovna Akademija koju organizira Fondacija Mirovna akademija. Medijima i učesnicima/ama Akademije, pored ogranizatora/ica, obratiće se voditeljice ovogodišnjih kurseva – prof.dr. Snježana Kordić (Jezik i ideologija); prof.dr. Snježana Milivojević (Mediji i sjećanje); i prof.dr. Dubravka Žarkov (Gender, Sexuality and Violent Conflict: Beyond Oppositional Imagination)

Post-jugoslavenska Mirovna Akademija je jedinstveni regionalni obrazovni program koji kombinira akademski i aktivistički pristup na polju izgradnje mira, i otvoren je za sve one koji su aktivni na polju mirovnog rada. Od 2008. godine do danas, organizovano je devet kurseva na kojima je učestvovalo više od 160 učesnika/ca iz bivše Jugoslavije, zemalja Europske Unije, Turske i SAD-a.

Ove godine Akademiju će pohađati 64 učesnika/ca iz Slovenije, Makedonije, Srbije, Hrvatske, BiH i zemalja EU, te SAD-a. Ovogodišnji kursevi baviće se odnosom medija, jezika, roda i seksualnosti sa procesom izgradnje mira.

Kurs “Jezik i ideologija“ priređuje i vodi prof.dr. Snježana Kordić, lingvistica čija su interesovanja vezana za pitanja jezične politike, sociolingvistike, ideologiju jezične čistoće, nacionalizam, povijest nastanka nacija. U fokusu kursa je potencijal jezika za raspirivanje i održavanje konflikta, koji “kao malo koja druga tema diže ljude na noge, uzrujava i čini spremnima za sukobe.“ Koristeći interdisciplinaran pristup, kurs će ponuditi uvid u temeljne sociolingvističke pojmove i osnovne historijske događaje vezane uz jezik, posmatrane van konteksta nacionalne mitologije.

Prof.dr. Snježana Milivojević predstavlja kurs “Mediji i sjećanje“ koji se bavi pitanjem načina na koje mediji oblikuju naša sjećanja o prošlosti i konfliktima koji su se odigrali na ovim prostorima – od strategija ignorisanja, preko osporavanja, do romantizovanja očitog posebno u popularnoj medijskoj kulturi. Snježana Milivojević je profesorica Javnog mnijenja i medijskih studija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Rukovodi Centrom za medijska istraživanja i članica je Akademskog Vijeća Centra za ženske studije.

Ovogodišnji kurs na engleskom jeziku, “Gender, Sexuality and Violent Conflict: Beyond Oppositional Imagination“ priređuje i vodi prof.dr Dubravka Žarkov, profesorica na Institutu za društvene nauke (Institute for Social Sciences) u Haagu, Holandija. Kurs preispituje uvrežene rodne pretpostavke o “ženskim“ i “muškim“ ulogama u konfliktu, iz perspektive širih geopolitičkih i ekonomskih odnosa moći u savremenom društvu.

Pored navedena tri kursa, tokom Akademije će se organizovati predavanje i diskusija na temu Kreiranje slike neprijatelja, koju će voditi prof.dr Ugo Vlaisavljević. Predavanje će se biti organizovano u prostorijama FSC-a, u četvrtak, 21.jula od 9.30 – 12.30.

Ovogodišnja Post jugoslavenska Mirovna Akademija organizuje se uz podršku organizacija Mennonite Central Committee, Balkan Trust for Democracy i Geneva Quaker Fund, te medijskih sponzora RadioSarajevo, Peščanik, ZaMirZINE, E-balkan, E-novine, H-alter i Prve Crnogorske e-novine.

e-novine