На иницијативу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ одржан је састанак са Министром просвете, науке и технолошког развоја, др Срђаном Вербићем.

На састанку су разматране могућности спровођења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији, за период од 2013-2018. године, а које се тичу законитог пријема у радни однос, посебно преузимања.

У искреном и консртуктривном разговору разматрани су предлози спречавања манипулација и злоупотреба и договорено је да ће Министрарство просвете предузети кораке из своје надлежности.

Београд, 25.08.2014. год.